פרשת ויקרא

כביכול ה' מבקש מאתנו "תנו לי לבכם", כי העיקר שהשי"ת רוצה מאתנו זה לב טהור, דהיינו רצונות וכיסופים לעבדו יתברך ולעשות רצונו בשלימות. ומבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל שהעיקר הוא הרצון, והכיסופין, שיהיה כוסף אליו יתברך, ובתוך כך מתפלליםם ולומדים ועושיםם מצוות. ומבואר בליקוטי מוהר"ן שע"י כיסופים טובים להשי"ת הוא מצייר אותיות התורה לטוב, ונעשית לו סם החיים, ומביא טוב לעולם…

Read More
חורף בריא

פרשת וירא | מידה טובה – זריזות | מידה רעה – עצלות

הזריזות היא מידה טובה ומועילה לעבודת ה' – אצל כל הצדיקים ועובדי ה'.., ובכך יש לחנך ולהרגיל ולהרגיל את הבנים.. והנה אנחנו רואים בחוש שכל העולם כולו ממש לוקים במידת העצלות (ואינם זריזים כי אם לתאוות) בכל הנושאים, ובפרט בעניני עבודת ה'. והנגע הלזה קיים ג"כ אצל אנשים שיש להם רצונות טובים גם בעניני עבודת ה', ואעפ"כ בשביל משהו עצלות מוכנים לוותר, ורואים קורי עכביש כאילו הם חומות בצורות בבטון מזויין. וחלק גדול מאד, אפילו לא מודע כלל בכך.

Read More
ברסלב יישוב הדעת

פרשת כי תבוא | להיות שמח בחלקו

פרשת השבוע כי תבוא. מידת ההסתפקות היא מידה יקרה, כי זהו רצון ה' ובכך האדם חי חיים טובים, ששמח ומסתפק במה שהשם יתברך משפיע לו, ומסתכל ומתייחס תמיד על חצי כוס המלאה. ויש להאריך הרבה מאד… ומאידך אלו שאינם מסתפקים – חיים תמיד בצער וחסר, וכל מה שיש לשכינו ולקרובו וכו' – חסר לו, אם כן לעולם לא יצליח למלאות החסר המדומה הלזה. ותמיד רוטן ומתלונן ומתאונן. וסובל מאד מאד בחינם. אשרי מי ששמח בחלקו. ועובד את ה' בשמחה.

Read More