הסיפור שלי על פרשת השבוע

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדיםחשיבות המסר והערך היהודי – נמסר מדור לדור, בלימוד התורה בחיידר, ובמיוחד ברגעים טובים ושמחים עם דברי תורה על פרשת השבוע בשולחן

Read More