לא לוותר על שכן טוב | פרשת השבוע לך לך

לא בחינם אנחנו מתפללים כל יום ויום "יהי רצון מלפניך יאו"א שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר הרע, מחבר רע, ומשכן רע. ואמרו חכמינו ז"ל: אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו. ואמרו חכמינו ז"ל הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. וכן אמרו הרבה שכנים רעים עושים (כלומר משפיעים לרעה, וגוררים את שכיניהם להתנהג כמותם, נגד רצונם הפשוט והטבעי). לכן לא מוותרים על שכן טוב ויש להתרחק משכן רע…

Read More
פרח (2)

פרשת השבוע מסעי

הקב"ה נתן תורה לישראל שהיא סם חיים לכל גופו, ולנפשו.., בפרשת השבוע מסעי רמזים על המסעות שעוברים על כל אחד מאיתנו ביום יום וכל החיים.., וע"כ אכתוב כמה דיברי חיזוק בעסק התורה שהיא הרפואה לכל הטילטולים.., הכלל הוא שכל העוסק בתורה טוב לו – בעוה"ז, וטוב לו – בעוה"ב.., והעוזבים את עסק התורה, וק"ו דרכיה, עליהם נאמר…

Read More
תות

פרשת השבוע וישלח

פרשת השבוע וישלח, תקציר: "וישלח", וי שלח, – וי לשוןם צער ששלחו עלינו ייסורים ונסיונות קשים, אבל אחרי שכבר שלחו את הנסיון – בודאי שיש בו תיקון גדול, ולפעמים ניסיון גדול שאפשר וחייבים לעמוד בו ולעבור אותו בשלום. וצריכים לקבל כל מצב בשמחה ובאהבה.

Read More