הכנה רוחנית | פרשת שמיני

משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס מפה וכיבוד וכו' וכו', וכן הוא יכול להספיק להתרחץ כמו שצריך ולהפשיט בגדים צואים וללבוש בגדים נאים ונקיים, כמו כן ישנה בחינה כזאת בעולמינו הרוחני…

Read More
הסיפור שלי על פרשת השבוע

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדיםחשיבות המסר והערך היהודי – נמסר מדור לדור, בלימוד התורה בחיידר, ובמיוחד ברגעים טובים ושמחים עם דברי תורה על פרשת השבוע בשולחן

Read More
12670402_977873405638845_5663298747998817017_n

פרשת השבוע בחוקותי

פרשת השבוע בחוקותי: ע"י עסק התורה בכח – זוכים לשכל אמיתי ולהנצל מכל זה.

כללו של דבר: יש לעסוק בתורה הקדושה ובמצוותיה כעושה רצון המלך וחוקו, בכל המצבים, ועי"ז שלא יתחכם ויתמיד תמיד בעבודת ה' כעבד העושה רצון אדונו ויצליח בכל דרכיו בגשמיות ורוחניות.

Read More