פרשת וילך הברכות של עם ישראל

פרשת וילך | הברכות של עם ישראל

כשיש בישראל השראת השכינה – הברכה והשמירה אתם, ולהיפך כשחס ושלום השכינה מסתלקת מישראל – צרות רבות ורעות באים בר מינן. באופן כללי מאד נאמר שעשיית רצון ה' וקיום התורה, הם גורמים השראת השכינה בעם ישראל, וכמו שכתוב שהשי"ת חומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו. וזה ע"י קבלת עול מלכותו, שעושים רצונו של אב זהו כבודו ! אז רוצים לזכות להשראת השכינה ?

Read More

פרשת השבוע פקודי

פרשת השבוע פקודי: כל גבאי צדקה וכל העוסקים בכספי ציבור – צרכים יראת שמיים גדולה וזהירות בכספי ישראל וצרכים לתת דין וחשבון לכל מעשיהם והרבה זהירות שלא יחשדו בהם, כי ממונם של עם ישראל קדוש הוא ויש בו ניצוצות דקדושה והזהיר בממונם של ישראל זוכה לכל הכבוד והברכות וברכה בכל מעשיו..,

Read More
מגניב

פרשת השבוע חיי שרה

פרשת השבוע חיי שרה, תקציר: ידוע מהמציאות שבימינו – בחסדי שמים, כל אחד חי ביחס לדורות הקודמים כשׂר או כמלך בדורות ההם (ואפילו יותר מהם). וכי למלכים הי' מים בברז, או מקלחת ושמפו, ואפילו מתזת או נייר טואלט ומגבונים (ומה הי' להם במקום?!). וכי הי' להם משקפיים ועדשות, וכתרים ושתלים במקום שיניהם שנפלו. וכן מיליוני הנאות וחסדים שה' משפיע כיום לכל אדם פשוט בעולם. והנה ישנם הרבה אנשים אשר בהכנסם לחיי שר(ר)ה, מתרגלים להיות עצלים, כי הכל בא להם מילדותם בקלי קלות ובמהירות, ועי"ז לא מתאמצים לכלום.., וישנים את חייהם !

Read More
אמת,פרשת השבוע וירא

פרשת השבוע וירא

פרשת השבוע וירא, תקציר: מהפרשה לומדים, כמה יש להתאמץ לבקר את החולה, שהרי השי"ת בכבודו ובעצמו, בא לבקר את החולה (אע"פ שכביכול יש לו עיסוקים אין סוף הקשורים בכל העולמות). ועוד נקודה חשובה ממרא נתן עיצה טובה למשה על המילה ושכרו לצידו – כי זה כלל גדול שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה, וכל מעשה טוב ודיבור טוב הכל רשום למעלה לטובה, ואפילו רצון טוב…

Read More