כעס

פרשת השבוע במדבר

פרשת השבוע במדבר: רמיז לן קרא, שכדי לזכות ולהיות צדיק וקדוש – ראוי להשראת השכינה, בחי' וידבר ה' אל משה, ולזכות בכתרה של תורה, כי לא עם הארץ חסיד (אבות פ"ב מה) – צריך לזכות לכמה בחינות המרומזות במילים במדבר סיני באוהל מועד:

Read More
רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע מצורע

פרשת השבוע מצורע: הנה הרבה אנשים חולים בגוף ובנפש והולכים מתוסכלים ואינם מוצאים רפואה ומנוח לנפשם, והרבה שואלים מתי אני יפסיק לקחת כדורים ? והנה לצדיקי אמת יש את סוד הרפואה והפסיכולוגיה האמיתית לרפא כל אדם מהעצבות והשיגעונות והדמיונות שלו שהם עיקר חולי נפשו, וצריך הרבה תפילה לזכות להגיע לרופא הנפש הפסיכולוג האמיתי הוא צדיק הדור אשר בכוחו להדריך כל אחד ואחד לפי מחלתו לרפא את נפשו.

Read More
פרשת השבוע אל מלך נאמן

פרשת השבוע מטות

למה להקשיב לרבנים ? פרשת השבוע מטות : כי הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו, ועל כן מצאנו שהצדיקים האמתיים זכו לרוח הקודש ולגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, ולכן ראויים הם להדרכת עם ישראל לעתיד רוחני והנצחי !

Read More
אתם טובים

פרשת השבוע פנחס

מי באמת אוהבת את עם ישראל ? רק הצדיקים !

פרשת השבוע פנחס, תקציר: להמתיק דינים מעל ישראל, ולהחזירם בתשובה, ולהשפיע עליהם שפע וברכה וכל טוב – זוהי עיקר עבודת הצדיקים רמי המעלה, וזו עיקר מעלתם. ויש ב' מיני צדיקים: ה – א' – הוא תמיד בדביקות השי"ת, ועושה עבודתו המוטלת עליו, והוא צדיק רק לעצמו, ואינו עושה פירות (ע' תענית כה:) להחזיר אחרים למוטב, ה – ב' – הוא נמשל לתמר שעושה פירות, ומוציא יקר מזולל ומפריח ומרבה טוב בעולם..,

Read More
תפילה

פרשת השבוע מקץ

הנה הרבה מאד אנשים מסתכלים ומתבוננים על עצמם, ורואים שחלפה שנה ועוד שנה, והוא פה ושם… השתדל להשתנות לטובה. תכנן, ורצה, וקיווה להשתפר ולהסתדר ולהיות בן אדם כמו שצריך.. ואף התחיל כמה פעמים, אבל בסופו של דבר השנים חלפו והוא רואה שהוא עומד בעצם באותו מקום, ושום דבר לא זז. והכל נשאר בתכלית ובמציאות בגדר "חלום". כי למעשה התוכניות לא התבצעו, ולא יצאו לפועל וכל השנים היו בבחינת "היינו כחולמים". (תהילים קכו, א) בחי' "ופרעה חולם".

Read More
מגניב

פרשת השבוע חיי שרה

פרשת השבוע חיי שרה, תקציר: ידוע מהמציאות שבימינו – בחסדי שמים, כל אחד חי ביחס לדורות הקודמים כשׂר או כמלך בדורות ההם (ואפילו יותר מהם). וכי למלכים הי' מים בברז, או מקלחת ושמפו, ואפילו מתזת או נייר טואלט ומגבונים (ומה הי' להם במקום?!). וכי הי' להם משקפיים ועדשות, וכתרים ושתלים במקום שיניהם שנפלו. וכן מיליוני הנאות וחסדים שה' משפיע כיום לכל אדם פשוט בעולם. והנה ישנם הרבה אנשים אשר בהכנסם לחיי שר(ר)ה, מתרגלים להיות עצלים, כי הכל בא להם מילדותם בקלי קלות ובמהירות, ועי"ז לא מתאמצים לכלום.., וישנים את חייהם !

Read More