פרשת כי תצא | כוח הבחירה

רבי נחמן מברסלב ענה לאחד ששאל אותו, כיצד היא הבחירה? [ורבי נחמן מברסלב ז"ל] השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה – אינו עושה, ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, ועל כן, נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם… בוא להתחזק ולהכניע הרע !!
אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, והבן הדברים מאד, ע"כ.

Read More
מדרש רבה פרשת כי תצא

מדרש רבה | פרשת כי תצא

"כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ".

הלכה: תינוק שנולד כשהוא מהול, מהו שיהא מותר למול אותו? כך שנו חכמים: תינוק שנולד מהול, צריך להטיף ממנו דם ברית, מפני בריתו של אברהם. ומנין אתה למד? מן התורה, שנאמר (בראשית יז, יג): "הִמּוֹל יִמּוֹל יְלִיד בֵּיתְךָ וּמִקְנַת כַּסְפֶּךָ". ד"א "הִמּוֹל יִמּוֹל" אל תהי קורא בו אלא שתי מילות, מילה ופריעה.

Read More
בן איש חי פרשת כי תצא

בן איש חי פרשת כי תצא | הלכות משקולות

הלכות משקולות הם בעצם הלכות של משא ומתן באמונה. שלא לרמות במשקל, ובמידה ולא לעשות עסקים ברמאות אלא באמונה שעל ידי כך יברך השם את מעשי ידינו ולא יחסר לנו דבר ! הלכות מה אסור ומה מותר בעסקים..,

Read More