מדרש רבה,ספרים

פרשת בראשית | מדרש רבה

בראשית רבה | פרשת בראשית א. רבי הושעיה רבה פתח, (משלי ח, ל): "וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם וגו'". "אמון", פדגוג. "אמון",

Read More