מטרה, דרך

פרשת השבוע בא

אשרי האדם הזוכה להדבק בהשם יתברך, בבחי' שויתי ה' לנגדי תמיד, ולהיות מרכבה לשכינה, ועי"ז תמיד נמצא עימו אתו,ואין לו ממה לפחד כלל, ויכול לבוא אל פרעה המאיים והמפחיד בלי פחד כלל, וכן כל אדם שזוכה להיות דבוק בה' תמיד חי בבטחון גדול וברוגע שלווה ושקט, ביודעו שאין בריה יכולה להרע ולהזיק לו, כי – אין עוד מלבדו, והכל בידו וברצונו, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד. וממנו אליו נברח , ואם אין רצונו – דבר לא יקרה, ואם רצונו – אף אחד ודבר לא יוכל למנוע מלהתבצע רצונו. ועל כן אשרי אדם עוז לו בך, ובוטח ודבוק וסמוך לה'.

Read More
תפילה

פרשת השבוע מקץ

הנה הרבה מאד אנשים מסתכלים ומתבוננים על עצמם, ורואים שחלפה שנה ועוד שנה, והוא פה ושם… השתדל להשתנות לטובה. תכנן, ורצה, וקיווה להשתפר ולהסתדר ולהיות בן אדם כמו שצריך.. ואף התחיל כמה פעמים, אבל בסופו של דבר השנים חלפו והוא רואה שהוא עומד בעצם באותו מקום, ושום דבר לא זז. והכל נשאר בתכלית ובמציאות בגדר "חלום". כי למעשה התוכניות לא התבצעו, ולא יצאו לפועל וכל השנים היו בבחינת "היינו כחולמים". (תהילים קכו, א) בחי' "ופרעה חולם".

Read More