פרשת השבוע לילדים ויקהל פקודי

פרשת השבוע לילדים ויקהל- פקודי | משה רבנו כינס את עם ישראל כדי שישמעו את דבר ה' על בניית המשכן והתרומה, אך קודם לכן חזר והזכיר להם את מצוות שמירת השבת. בודאי מתפלאים אתם מה קשורה כאן מצוות השבת. משה רצה להדגיש לעם שמצוות שבת קודמת למלאכת המשכן ואסור לחלל את השבת…

Read More
אבא,אוחז ילד,ילדים,מזוודה,אח גדול

פרשת השבוע לילדים | פרשת יתרו

פרשת השבוע לילדים | פרשת יתרו. סיפור הפרשה על יתרו שחיפש את האמת ומהי מטרת החיים שעבורה נולדנו ?! יתרו מסר נפשו להתקרב ליהדות… בשילוב סיפור ילדים על ג'ו העשיר מאמריקה שעזב את החיים הנוצצים למען משהו אחר טעים אמיתי ונצחי… נשמע מעניין מה יכול להיות כל כך מושך ומעניין וכיף חיים – מלהיות עשיר באמריקה ?? כנסו תקראו !

Read More
סיפור לילדים פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | סיפור לילדים

פרשת השבוע לילדים | חיי שרה. שרה הייתה צדיקה שחייה בין רשעים ובעלי מידות רעות והנה היא לא התבלבלה ושמרה על כבודה ועל המידות הטובות שלה בלי לעשות רע לאף אחד ולגמול חסד עם אחרים והנה לא הפסידה אלא זכתה להתחתן עם צדיק ולהקים אומה שליה של יהודים טובים.
סיפור לפרשת השבוע אורי – גילה שמידת החסד היא לא רק לתת כסף לאחרים אלא גם בבית בין האחים – והנה זה פלא והחיים נראים אחרים כשעושים ומתבוננים בעין טובה על האחים…

Read More