בן איש חי פרשת כי תצא

בן איש חי פרשת כי תצא | הלכות משקולות

הלכות משקולות הם בעצם הלכות של משא ומתן באמונה. שלא לרמות במשקל, ובמידה ולא לעשות עסקים ברמאות אלא באמונה שעל ידי כך יברך השם את מעשי ידינו ולא יחסר לנו דבר ! הלכות מה אסור ומה מותר בעסקים..,

Read More

פרשת השבוע פקודי

פרשת השבוע פקודי: כל גבאי צדקה וכל העוסקים בכספי ציבור – צרכים יראת שמיים גדולה וזהירות בכספי ישראל וצרכים לתת דין וחשבון לכל מעשיהם והרבה זהירות שלא יחשדו בהם, כי ממונם של עם ישראל קדוש הוא ויש בו ניצוצות דקדושה והזהיר בממונם של ישראל זוכה לכל הכבוד והברכות וברכה בכל מעשיו..,

Read More
תפילה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום

פרשת השבוע וארא

פרשת השבוע וארא, תקציר: כל מה שהשם עושה הכל לטובה, ואפילו אנחנו לא מבינים – צריך להאמין שמחשבותיו אינם מחשבותינו ואצלו הכל חסד ורחמים, אלא הכל הוא אמצעי להביא אותנו לטוב הנצחי והרצוי… ולפעמים הדין הוא לכפר [כפרת עוונות]. ולפעמים הוא לעורר את האדם לחזור בתשובה, ועל כן חבל לאדם לצער את עצמו חינם אלא ישעה חשבון הנפש ויחפש לעשות רצונו יתברך, ואז יזכה להמתקת הדין ושפע והצלחה…

Read More