15327431_1247515288641038_7288969154840968158_n

פרשת תולדות | חינוך ילדים

עיקר הגיל, ועיקר התועלת, ועיקר הכוחות והמשאבים צריכים להשקיע בחינוך עד גיל בר מצווה.., וזה היפך ממה שחלק גדול מהציבור טועה וחושב, שעד גיל שלוש עשרה אין עם מי לדבר, וצריך רק לספק צרכיו ורצונותיו של הבן, לפנק אותו ולעשות לו חיים קלים, ולא כן הוא, אלא להיפך, עיקר החינוך הוא עד אז, וצריך ליישר דעותיו והנהגותיו, ולהרחיקו מדעות משובשות ומפסידות, ונפסדות, ולהרחיקו מחברים רעים, וכלומניקים, וצריך להטעימו בחוויות רוחניות עזות של קדושה וטהרה, ולדבר עימו הרבה על אמונה, ואמונת וסיפורי צדיקים, ולעשות לו חשק נמרץ לכל דבר שבקדושה..,

Read More
חורף בריא

פרשת וירא | מידה טובה – זריזות | מידה רעה – עצלות

הזריזות היא מידה טובה ומועילה לעבודת ה' – אצל כל הצדיקים ועובדי ה'.., ובכך יש לחנך ולהרגיל ולהרגיל את הבנים.. והנה אנחנו רואים בחוש שכל העולם כולו ממש לוקים במידת העצלות (ואינם זריזים כי אם לתאוות) בכל הנושאים, ובפרט בעניני עבודת ה'. והנגע הלזה קיים ג"כ אצל אנשים שיש להם רצונות טובים גם בעניני עבודת ה', ואעפ"כ בשביל משהו עצלות מוכנים לוותר, ורואים קורי עכביש כאילו הם חומות בצורות בבטון מזויין. וחלק גדול מאד, אפילו לא מודע כלל בכך.

Read More
הסיפור שלי על פרשת השבוע

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדיםחשיבות המסר והערך היהודי – נמסר מדור לדור, בלימוד התורה בחיידר, ובמיוחד ברגעים טובים ושמחים עם דברי תורה על פרשת השבוע בשולחן

Read More
הסיפור שלי על פרשת השבוע

פרשת השבוע לילדים | פרשת ואתחנן

פרשת השבוע לילדים | פרשת ואתחנן: חשיבות השמירה על הגוף ועל הנשמה שהם יתברך נתן לנו במתנה. והיא מצווה חשובה והזהרה חמורה של "נשמרתם מאד לנפשותיכם", כי כל מי שמקבל מאבא או אמא דבר יקר לשמור עליו צריך להזהר בשמירתו, מרוב אהבתו וכבודו אליהם..,

Read More
יוסף-קרדונר1

פרשת השבוע בשלח

והנה עצם השמעת מוזיקה – יש לעודד בבית, כי הדבר תורם רבות למצב רוח הטוב של האשה ובני הבית השומעים, והיובש והמצב רוח קודר ועצוב – הוא אסון שמביא וגורר עמו הרבה אסונות נוספים המזיקים מאד לשלום בית, ולגידול המשפחה/ הילדים.
אלא שכאמור גם כאן היצר הרע מצא דרך לבלבל, בין שמחה וקדושה, להוללות והפקרות. ובכל מנגינה, יש כח לעורר לאיזה נושא, יש מנגינה מעוררת לטוב וקירבת ה', ויש להיפך, וכל זה במגוון נושאים ובחינות. וכמו שבמאכלים – לא מכניסים לבית כל מאכל ואפילו אם יש בו "הכשר" כל שהוא, אא"כ יש בו הכשר טוב, כ"כ בעניני מוזיקה, שכוחה רב להשפיע לנפש, לטוב או להיפך…

Read More
תפילה בישיבת ברסלב

פרשת השבוע בא

פרשת השבוע בא | מטלות ואתגרים. תקציר: אחת הבעיות הגדולות בחיי האדם, היא ההתחמקות מלהתמודד עם בעיות ומטלות. ואתגרים. והבעיה הזאת קיימם כמעט אצל כל העולם, אצל ילדים, ואצל נערים, ואצל מבוגרים ואצל זקנים בדרגות שונות. והדבר נובע מסיבות שונות, כגון מעצלות, או מפחד ברמות שונות שמא לא יצליח היטב בהתמודדות, או לא יצליח כלל.., וכמה שדוחים יותר את הדברים הם עולים יותר ביוקר, אז מה עושים ? איך קמים מהעצלות ואיך מתגברים על הפחדים ?

Read More