החיים הם מתנה

פרשת השבוע דברים

ספר דברים נקרא "משנה תורה", וגם הרמב"ם קרא לספרו "משנה תורה". מה פירוש השם משנה תורה? ולמה צריך לחזור על הדברים פעמיים, מספיק שמשה רבינו יאמר פעם אחת מה רצון השם, ואנחנו כבר נחפש ונלמד ומה ואיך לעשות ולקיים דבריו. אלא שיש פה לימוד לדורות ובפרט לדורינו – להפנים ולחדד ולהעצים את קדושת וחשיבות התורה והמצוות..,

Read More
חלומות

פרשת השבוע בהעלותך

כולם יודעים בברסלב יש אורות, אורות זה טוב או לא ? מה אתם אומרים ? ובכלל אתם יודעים מה זה אורות ?
בעבודת ה' – ישנם בחינות שיכליות ובחינות רגשיות, המכונים "אורות" שאדם מתלהב ומתרגש ביותר ודבוק בה' ע"י התלהבותו. הבחינות שיכליות והבחינות רגשיות שתיהם הם דרכים לעלות ולהתעלות בעבודת ה', ובשתיהם צריכים להשתמש. וצריכים גם להזהר מהם שאכן יתעלה דרכם בעבודת ה' בדרך הישרה באמת, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות..,

Read More
ישיבת נצח מאיר

פרשת השבוע תזריע

פרשת השבוע תזריע: כמה פנינים על פרשת השבוע, ובהם כמה כללים על לימוד התורה והתפילה בקדושה וטהרה, חשיבות טבילת מקווה ומעלת ההתבודדות שהיא דרך ליישוב הדעת וקירבת השם. וגם כמה מקורות על כך שגדולי הליטאים נהגו כן!

Read More
הרב יעקב מאיר שכטער

פרשת נח | מנוחת הנפש

פרשת השבוע נח : מנוחת הנפש תלויה ביישוב הדעת ! כי מי שאין לו יישוב הדעת מסתובב בעולם כשיכור ומשוגע, שרגע חושב כך ורגע הבא חושב להיפך, ותמיד מבולבל ואינו מוצא את עצמו, ולא יודע להנהיג את עצמו וקל וחומר אחרים, אפילו בניו ובנותיו ומשפחתו הוא. וחי כמי שחי בתוך בועה ובלחצים ופחדים מהלא נודע.., ואינו יודע בין ימינו לשמאלו. ודבר זה נותן אותותיו בגשמיות וברוחניות, ונוגע לנצחו גם כן. וע"כ שומה עלינו ליישב תמיד את דעתינו, ואיך עושים את זה ? תקראו בפרשה…

Read More