פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע בא | חינוך ילדים

פרשת השבוע בא. מדבר ראש ישיבת ברסלב מאיר על חינוך ילדים למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. שהעיקר הוא להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ומצוותיה דהיינו שיהיו בעלי מידות טובות וישרות עם אמונה ויראת שמיים. כדי לגדל פירות צריכים להיות חכם הרואה את הנולד, ולהשקיע בהם ובעץ, בבחי' נוצר תאנה יאוכל פריה, וכפי הנצירה וההשקעה כך יהיו טיב הפרות, והמזניח את טיפול העץ שלא יבוא אח"כ בטענות על טיב הירוד של הפירות. והוא הדין בחינוך הילדים…

Read More
ברסלב ישיבת נצח מאיר ראש הישיבה הרב ויזנפלד שליטא

חינוך ילדים | פרשת וארא

חינוך הילדים והנוער הוא השקעה בכל דור ובכל בית ובכל מוסד חינוכי, ובפרט בדור הזה אשר בעוונות הבנים והבנות נוטים להתמרדות בגיל צעיר מאד, הן במה שנוגע לסמכות ההורים, והן במה שנוגע לסמכות המורים והמורות, וצריכים הרבה סייעתא דשמיאאא להצליח כשמדברים על ליבם (ואשר על כן יש ג"כ להרבות בתפילה לפני שנגשים לדבר עמם, שה' יצליח דרכו ויהא לו סייעתא דשמיא שדבריו יתקבלו ויביאו את התועלת הנרצת)… ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר על חינוך ילדים שווה לכם לקבל כמה עיצות !

Read More
15327431_1247515288641038_7288969154840968158_n

פרשת תולדות | חינוך ילדים

עיקר הגיל, ועיקר התועלת, ועיקר הכוחות והמשאבים צריכים להשקיע בחינוך עד גיל בר מצווה.., וזה היפך ממה שחלק גדול מהציבור טועה וחושב, שעד גיל שלוש עשרה אין עם מי לדבר, וצריך רק לספק צרכיו ורצונותיו של הבן, לפנק אותו ולעשות לו חיים קלים, ולא כן הוא, אלא להיפך, עיקר החינוך הוא עד אז, וצריך ליישר דעותיו והנהגותיו, ולהרחיקו מדעות משובשות ומפסידות, ונפסדות, ולהרחיקו מחברים רעים, וכלומניקים, וצריך להטעימו בחוויות רוחניות עזות של קדושה וטהרה, ולדבר עימו הרבה על אמונה, ואמונת וסיפורי צדיקים, ולעשות לו חשק נמרץ לכל דבר שבקדושה..,

Read More
משיבת נפש

פרשת השבוע תולדות

פרשת השבוע תולדות, תקציר: תולדות האדם נקבעים בכמה הזדמנויות חשובות, והם גורם קובע לאופי הילד הן בצורה הגשמית הן בצורה ומידות ורמת שיכלו ומעלת קדושתו.., והם הם אלו שמשפיעים עליו במשך חייו להצלחה או להמשך אחר דברים שלישים רחמנא ליצלן.., על כל מי שרוצה להצליח בחינוך הילדים יתן אל ליבו לקרוא את המאמר וליישם אותו למעשה !

Read More