פרשת השבוע לילדים ויקרא

פרשת השבוע לילדים ויקרא

פרשת השבוע לילדים ויקרא. בפרשת ויקרא מפורטים כל סוגי הקרבנות שהאדם מביא וביניהם את קרבן החטאת – למחילה על העבירות. חסד גדול עשה עמנו בורא העולם כשנתן אפשרות לאדם לעשות תשובה ולנקות מעליו שמץ של עוון. בימנו – אדם שחוטא מתחרט על מעשיו ומתפלל ל-ה' שיסלח לו… סיפור על אליהו ותיקון המעשים ונקיון הלב…

Read More
הסיפור שלי על פרשת השבוע

פרשת השבוע לילדים | פרשת עקב

פירוש המילה עקב – בגלל. כתוב בפרשה "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה.., ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך".
כן כן, בגלל שתשמרו את המשפטים – את המצוות האלה, הקדוש ברוך הוא יתן לכם – כל טוב, חסד ורחמים לחיות כראוי את החיים.
מדוע משתמש משה רבינו דוקא במילה "עקב" ולא במילה "בגלל" ? הצלחה מסחררת – סיפור לילדים על הפרשה. כנסו כולכם תהנו…

Read More