פרשת השבוע לילדים ויקהל פקודי

פרשת השבוע לילדים ויקהל- פקודי | משה רבנו כינס את עם ישראל כדי שישמעו את דבר ה' על בניית המשכן והתרומה, אך קודם לכן חזר והזכיר להם את מצוות שמירת השבת. בודאי מתפלאים אתם מה קשורה כאן מצוות השבת. משה רצה להדגיש לעם שמצוות שבת קודמת למלאכת המשכן ואסור לחלל את השבת…

Read More
פרשת-השבוע-לוגו.jpg

פרשת השבוע תרומה

אמרו רבותינו ז"ל ושכנתי בתוכם – בתוכו לא נאמר אלא "בתוכם", מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. וכלשון המדרש הגדול: אמר הקב"ה כיון שאני בודקן ומוצא אותם מלאים ושלימים, אני שוכן בתוכם, דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בכל אופן למדנו מכאן שכל יהודי ראוי להשראת השכינה באופן תמידי וקבוע, ובתנאי שיהא ראוי לכך, דהיינו שיתנהג בשלימות על פי רצון ה', בכל דיני תורתינו הקדושה, ויעסוק תמיד בתיקון מידותיו תאותיו והשקפותיו.

Read More
סיפורי פרשת השבוע לילדים | פרשת משפטים

פרשת השבוע לילדים | פרשת משפטים

פרשת השבוע משפטים מצוות בין אדם לחבירו | זהירות לא להזיק ! סיפורי ילדים על פרשת השבוע משפטים | שלום, שמי נעמי. אני רוצה לשתף אתכם בחוויית השיפוצים שלנו. סוף סוף הורי קבלו החלטה לשפץ ולהרחיב את הבית. אי אפשר לומר שזה לא מרגש לקבל חדר חדש ומשופץ…

Read More