הרב ויזנפלד

פרשת השבוע תצוה

עיקר החשיבות על עבודת ה' היא שתהיה בקביעות, והיא סוד ההצלחה ! והיא מראה על רצינות ועל מידת האמת של האדם וברבות הימים תכניס אותו יותר ויותר להיכלי הקדושה.., כי הרבה מתעלים בדמיונות, והרבה מתעלים באורות מאורות שונים ובמדריגות שלא להם, ושלא יכולים להחזיק בהם לאורך ימים ושנים ושגם על פי רוב סופם להתנפץ לשברים ולשברי שברים על סלע המציאות. ככלי חרס הנשבר שאין לו תקנה. ויש להם אח"כ טענות כלפי שמייא…

Read More