אמונה, האמן בהשם והכל יתגשם

פרשת השבוע משפטים

פרשת השבוע משפטים, תקציר: ולימוד הנלמד בצורה חיה וברורה ודרך ציור חי – נקלט ונזכר היטב בלב התלמידים ובלב כל אדם הרבה יותר.., ועל כן יש לנהוג בקיום כל המצוות עם חיות עצומה והתחדשות רעננות עם חשק עצום ושמחה עצומה, ולצורך זה יש לצייר את האמת, דהיינו שמלך מלכי המלכים עומד ורואה אותנו והוא איתנו בשעת מעשה, ובאמת כן יש לנהוג בכל דבר ודבר, כי גם בשעת עשיית החסד, ובשעת אכילה יש לראות ולחוש את האלוקות שבכל דבר… והוא כעיין דמיון מודרך דקדושה !

Read More