פרשת השבוע לילדים בשלח,ילד,ים,קריאת ים סוף,ילד עובר את הים,יבשה

פרשת בשלח

יציאת מצרים ומעמד הר סיני – הם שורש ויסוד האמונה הקדושה. שהרי ששים ריבוא היו הגברים מגיל עשרים עד גיל ששים, והילדים והנערים עד גיל עשרים היו פי כמה וכמה מהם, וכן הזקנים מגיל ששים ואילך היו שם, וכמספרם בערך היו הנשים, נמצא שמעמד הר סיני הי' התגלות אלוקות לעיני מיליונים. וזו עובדא היסטורית שאין עליה עוררים אפילו אצל הגוים.. לפי הוכחות היסטוריות מה שלא נמצא בשום דת אחרת…

Read More
יוסף-קרדונר1

פרשת השבוע בשלח

והנה עצם השמעת מוזיקה – יש לעודד בבית, כי הדבר תורם רבות למצב רוח הטוב של האשה ובני הבית השומעים, והיובש והמצב רוח קודר ועצוב – הוא אסון שמביא וגורר עמו הרבה אסונות נוספים המזיקים מאד לשלום בית, ולגידול המשפחה/ הילדים.
אלא שכאמור גם כאן היצר הרע מצא דרך לבלבל, בין שמחה וקדושה, להוללות והפקרות. ובכל מנגינה, יש כח לעורר לאיזה נושא, יש מנגינה מעוררת לטוב וקירבת ה', ויש להיפך, וכל זה במגוון נושאים ובחינות. וכמו שבמאכלים – לא מכניסים לבית כל מאכל ואפילו אם יש בו "הכשר" כל שהוא, אא"כ יש בו הכשר טוב, כ"כ בעניני מוזיקה, שכוחה רב להשפיע לנפש, לטוב או להיפך…

Read More