פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע בא | חינוך ילדים

פרשת השבוע בא. מדבר ראש ישיבת ברסלב מאיר על חינוך ילדים למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. שהעיקר הוא להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ומצוותיה דהיינו שיהיו בעלי מידות טובות וישרות עם אמונה ויראת שמיים. כדי לגדל פירות צריכים להיות חכם הרואה את הנולד, ולהשקיע בהם ובעץ, בבחי' נוצר תאנה יאוכל פריה, וכפי הנצירה וההשקעה כך יהיו טיב הפרות, והמזניח את טיפול העץ שלא יבוא אח"כ בטענות על טיב הירוד של הפירות. והוא הדין בחינוך הילדים…

Read More
תפילה בישיבת ברסלב

פרשת השבוע בא

פרשת השבוע בא | מטלות ואתגרים. תקציר: אחת הבעיות הגדולות בחיי האדם, היא ההתחמקות מלהתמודד עם בעיות ומטלות. ואתגרים. והבעיה הזאת קיימם כמעט אצל כל העולם, אצל ילדים, ואצל נערים, ואצל מבוגרים ואצל זקנים בדרגות שונות. והדבר נובע מסיבות שונות, כגון מעצלות, או מפחד ברמות שונות שמא לא יצליח היטב בהתמודדות, או לא יצליח כלל.., וכמה שדוחים יותר את הדברים הם עולים יותר ביוקר, אז מה עושים ? איך קמים מהעצלות ואיך מתגברים על הפחדים ?

Read More
מטרה, דרך

פרשת השבוע בא

אשרי האדם הזוכה להדבק בהשם יתברך, בבחי' שויתי ה' לנגדי תמיד, ולהיות מרכבה לשכינה, ועי"ז תמיד נמצא עימו אתו,ואין לו ממה לפחד כלל, ויכול לבוא אל פרעה המאיים והמפחיד בלי פחד כלל, וכן כל אדם שזוכה להיות דבוק בה' תמיד חי בבטחון גדול וברוגע שלווה ושקט, ביודעו שאין בריה יכולה להרע ולהזיק לו, כי – אין עוד מלבדו, והכל בידו וברצונו, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד. וממנו אליו נברח , ואם אין רצונו – דבר לא יקרה, ואם רצונו – אף אחד ודבר לא יוכל למנוע מלהתבצע רצונו. ועל כן אשרי אדם עוז לו בך, ובוטח ודבוק וסמוך לה'.

Read More