רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע מצורע

פרשת השבוע מצורע: הנה הרבה אנשים חולים בגוף ובנפש והולכים מתוסכלים ואינם מוצאים רפואה ומנוח לנפשם, והרבה שואלים מתי אני יפסיק לקחת כדורים ? והנה לצדיקי אמת יש את סוד הרפואה והפסיכולוגיה האמיתית לרפא כל אדם מהעצבות והשיגעונות והדמיונות שלו שהם עיקר חולי נפשו, וצריך הרבה תפילה לזכות להגיע לרופא הנפש הפסיכולוג האמיתי הוא צדיק הדור אשר בכוחו להדריך כל אחד ואחד לפי מחלתו לרפא את נפשו.

המשך לקרוא...
ישיבת נצח מאיר

פרשת השבוע תזריע

פרשת השבוע תזריע: כמה פנינים על פרשת השבוע, ובהם כמה כללים על לימוד התורה והתפילה בקדושה וטהרה, חשיבות טבילת מקווה ומעלת ההתבודדות שהיא דרך ליישוב הדעת וקירבת השם. וגם כמה מקורות על כך שגדולי הליטאים נהגו כן!

המשך לקרוא...
תפילה מוקד התפילות אצל רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע שמיני

פרשת השבוע שמיני: לא צריכים להיות בעל מדריגה גדול, לראות השגחה פרטית הגלויה, של השם יתברך וישתבח שמו, בעולמו.., אלא מספיק שלא סוגרים את העיניים, ממילא רואים אלקות וניסים והשגחה, ובפרט יושבי ארץ ישראל, המלומדים בניסים, כן יוסיף ה' לרחם עלינו ועל פליטתינו. _ ואכן יש לשמוח יותר ויותר עם כל גילוי השגחה מאת ה', ויש להתפעל יותר ויותר ולהדגיש לנפשו ולנפשות משפחתו וכו'. ולדבר מכך ולהודות על כך, ולחיות עם זה. ולא לתת לטשטש את הדברים כאילו הם טבע..,

המשך לקרוא...
סוד ההצלחה

פרשת השבוע צו

פרשת צו: "זאת תורת העולה", כלומר על ידי עסק התורה האדם מיתעלה (וגם זוכה לכתרה של תורה) "היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר", היינו שעוסק בתורה כל הלילה עד הבוקר, ומקיים כי עליך הורגנו כל היום (תהלים מד, כג), ועל כל פנים אשרי הקם פאַרטאָג'ס [לפנות בוקר, שהוא בעצמו עת רצון וזמן סגולי לקבלת התפילות, וזמן איכותי ללימוד התורה].

המשך לקרוא...
העבר אין העתיד עדיין

פרשת השבוע ויקהל

"ויקרא" – וַי קְרָא. דהיינו אוי ואבוי, וַי וַי, שאפילו מקרא אין אנחנו יודעים, כי רוב העולם לא סיים אפילו פעם אחת חומש עם רש"י על כל התורה. כמו שצריך. ומי דיבר על נביאים, ובפרט על כתובים כגון ספר תהילים וספר איוב. והיינו דאמרי אינשי "עם הארץ דאורייתא", היינו שאפילו פסוקים מפורשים מהתורה, וביאורם אינו יודע… ועל כן יש לעשות סדר יום יומי על לימוד המקרא עם פירוש רש"י אבל בטח לא לבטל לכך לימודי פוסקים וגמרא שהם עיקר התלמוד..,

המשך לקרוא...