ישיבת נצח מאיר

פרשת השבוע תזריע

פרשת השבוע תזריע: כמה פנינים על פרשת השבוע, ובהם כמה כללים על לימוד התורה והתפילה בקדושה וטהרה, חשיבות טבילת מקווה ומעלת ההתבודדות שהיא דרך ליישוב הדעת וקירבת השם. וגם כמה מקורות על כך שגדולי הליטאים נהגו כן!

Read More