הכנה רוחנית | פרשת שמיני

משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס מפה וכיבוד וכו' וכו', וכן הוא יכול להספיק להתרחץ כמו שצריך ולהפשיט בגדים צואים וללבוש בגדים נאים ונקיים, כמו כן ישנה בחינה כזאת בעולמינו הרוחני…

המשך לקרוא...
תפילה מוקד התפילות אצל רבי נתן מברסלב

פרשת השבוע שמיני

פרשת השבוע שמיני: לא צריכים להיות בעל מדריגה גדול, לראות השגחה פרטית הגלויה, של השם יתברך וישתבח שמו, בעולמו.., אלא מספיק שלא סוגרים את העיניים, ממילא רואים אלקות וניסים והשגחה, ובפרט יושבי ארץ ישראל, המלומדים בניסים, כן יוסיף ה' לרחם עלינו ועל פליטתינו. _ ואכן יש לשמוח יותר ויותר עם כל גילוי השגחה מאת ה', ויש להתפעל יותר ויותר ולהדגיש לנפשו ולנפשות משפחתו וכו'. ולדבר מכך ולהודות על כך, ולחיות עם זה. ולא לתת לטשטש את הדברים כאילו הם טבע..,

המשך לקרוא...