התבודדות

פרשת השבוע קדושים

פרשת השבוע קדושים: בדרך רמז והתחזקות יש לומר: קדושים תהיו – קדישים תהיו שבסוף אחרי כל הבלי העולם – על כולם אומרים קדיש. אי נמי קדישים תהיו – תעשו חסד עם הנפטרים ותשקיעו את הלימוד שלכם והתפילות לטובת הנפטרים, וזה חסד אמת עם הנפטר ויועיל לכם גם כן לעורר רחמי שמיים על נפשותיכם. וזה טובת  הנפטר כמו אמירת קדיש.

Read More