יהי רצון

פרשת השבוע אמור

על פי רוב נוסעים בימי הקיץ הלוהטים ובעוד זמנים לנפוש לאַורֵר את הגוף ואת הנפש ולאגור כוחות. והנה בעצם הדבר אין חסרון ועוולה. אלא שהיצר הרע מתלבש במצוות כנודע. וע"כ הרבה מאד פעמים נכשלים בדברים רבים וגם חמורים. והנה אין לעלות על הדעת שכשנופשים – הותרה הרצועה, והכל מותר. כמו שלמעשה הרבה חושבים ונוהגים, וע"כ נכשלים בדברים רבים. ואזכיר כמה מהם:

Read More