לשרוף את הזמן

פרשת השבוע אחרי מות

אין אמת כאמיתות המוות, ואעפ"כ ההעלמה אדירה !

אלא ידוע ומפורסם אצל כל אחד שאין אמת כאמיתות המוות, שהיא סופו של כל אדם, והיא עובדה אשר אין עליה עוררים כלל, ומעשים שבכל יום ויום יוכיחו, ולעומת גודל האמת והמציאות הברורה – יש בענין זה העלמה אדירה, ואנשים מדחיקים מחשבת התכלית והמות מעצמם, ואילו האדם היה משים אל לבו גודל אמיתות דבר זה – הכל היה משתנה אצלו, וכל מעשיו היו שונים והיה חותר הרבה יותר לתכלית. והיה מתקדש ומתקרב יותר להשי"ת ולעבודתו.

Read More