הכנה רוחנית | פרשת שמיני

משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס מפה וכיבוד וכו' וכו', וכן הוא יכול להספיק להתרחץ כמו שצריך ולהפשיט בגדים צואים וללבוש בגדים נאים ונקיים, כמו כן ישנה בחינה כזאת בעולמינו הרוחני…

Read More

פרשת ויקרא

כביכול ה' מבקש מאתנו "תנו לי לבכם", כי העיקר שהשי"ת רוצה מאתנו זה לב טהור, דהיינו רצונות וכיסופים לעבדו יתברך ולעשות רצונו בשלימות. ומבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל שהעיקר הוא הרצון, והכיסופין, שיהיה כוסף אליו יתברך, ובתוך כך מתפלליםם ולומדים ועושיםם מצוות. ומבואר בליקוטי מוהר"ן שע"י כיסופים טובים להשי"ת הוא מצייר אותיות התורה לטוב, ונעשית לו סם החיים, ומביא טוב לעולם…

Read More
12670402_977873405638845_5663298747998817017_n

פרשת השבוע בחוקותי

פרשת השבוע בחוקותי: ע"י עסק התורה בכח – זוכים לשכל אמיתי ולהנצל מכל זה.

כללו של דבר: יש לעסוק בתורה הקדושה ובמצוותיה כעושה רצון המלך וחוקו, בכל המצבים, ועי"ז שלא יתחכם ויתמיד תמיד בעבודת ה' כעבד העושה רצון אדונו ויצליח בכל דרכיו בגשמיות ורוחניות.

Read More
גאווה כבוד

פרשת השבוע בהר

פרשת השבוע בהר: אפשר לעבוד על ענוה כדי לקבל כבוד, כי מחמת שיודעים גודל ביזוי הגדלות, על כן הם ענוים בשביל להתכבד ולהתייקר ע"י הענוה. והנה כל אדם בכל גיל ובכל מקום שנמצא צריך לעבוד על ביטול היש וביטול הגשמיות, ובמקום להבלע בעולם הזה ושטויותיו, יש להבלע בתורה ועבודת ה', ולהסיח דעת מריבוי העסקים והענינים של עוה"ז אשר אין ספור לדברים שלא מביאים שום תועלת לנצח, אף גם מזיקים הרבה מאד..,

Read More
יהי רצון

פרשת השבוע אמור

על פי רוב נוסעים בימי הקיץ הלוהטים ובעוד זמנים לנפוש לאַורֵר את הגוף ואת הנפש ולאגור כוחות. והנה בעצם הדבר אין חסרון ועוולה. אלא שהיצר הרע מתלבש במצוות כנודע. וע"כ הרבה מאד פעמים נכשלים בדברים רבים וגם חמורים. והנה אין לעלות על הדעת שכשנופשים – הותרה הרצועה, והכל מותר. כמו שלמעשה הרבה חושבים ונוהגים, וע"כ נכשלים בדברים רבים. ואזכיר כמה מהם:

Read More
התבודדות

פרשת השבוע קדושים

פרשת השבוע קדושים: בדרך רמז והתחזקות יש לומר: קדושים תהיו – קדישים תהיו שבסוף אחרי כל הבלי העולם – על כולם אומרים קדיש. אי נמי קדישים תהיו – תעשו חסד עם הנפטרים ותשקיעו את הלימוד שלכם והתפילות לטובת הנפטרים, וזה חסד אמת עם הנפטר ויועיל לכם גם כן לעורר רחמי שמיים על נפשותיכם. וזה טובת  הנפטר כמו אמירת קדיש.

Read More
לשרוף את הזמן

פרשת השבוע אחרי מות

אין אמת כאמיתות המוות, ואעפ"כ ההעלמה אדירה !

אלא ידוע ומפורסם אצל כל אחד שאין אמת כאמיתות המוות, שהיא סופו של כל אדם, והיא עובדה אשר אין עליה עוררים כלל, ומעשים שבכל יום ויום יוכיחו, ולעומת גודל האמת והמציאות הברורה – יש בענין זה העלמה אדירה, ואנשים מדחיקים מחשבת התכלית והמות מעצמם, ואילו האדם היה משים אל לבו גודל אמיתות דבר זה – הכל היה משתנה אצלו, וכל מעשיו היו שונים והיה חותר הרבה יותר לתכלית. והיה מתקדש ומתקרב יותר להשי"ת ולעבודתו.

Read More