אתר הברכות הישראלי www.ברכות.co.il

פרשת ניצבים

פרשת ניצבים : להמשיך השגחה שלימה מה שנקרא סייעתא דשמייא, שהשם יתברך יעזור לו בכל מעשיו וצרכיו, לחיות רגוע באמונה ושמחה, בלי דאגה – אי אפשר אלא ע"י שישבר תאות ממון. כי תאוות ממון היא בחינה של עבודה זרה בחי' עצבות – כי הם כל הזמן עצובים ודואגים וממורמרים על שלא משיגים תאוותם או שאחרים מצליחים מהם, מלאי קנאה וכבוד מדומה, על כן הם בחושך תמיד… אז רוצים לחיות חיים טובים ? כנסו לקרוא פרשת ניצבים !

Read More
פרשת השבוע ניצבים

בן איש חי פרשת ניצבים | סדר סימנים לראש השנה

הלכות ראש השנה. סדר הסימנים לראש השנה. בן איש חי | פרשת ניצבים. יהיה רגיל לאכול בראש השנה בשתי הלילות על שלחנו בסדר זה, תחלה תמרים ויברך 'בורא פרי העץ' ויאכל תמרה אחת, ואח"כ יאמר 'יהי רצון שיתמו אויבנו' וכו', ויאכל תמרה השניה, ויכוין בבקשה זו על אויבים התחתונים,
ואח"כ יאכל רובי"א והוא מה שקורין בלשון ערבי לובי"א ויאמר 'יהי רצון שירבו זכיותנו',

Read More

פרשת כי תצא | כוח הבחירה

רבי נחמן מברסלב ענה לאחד ששאל אותו, כיצד היא הבחירה? [ורבי נחמן מברסלב ז"ל] השיב לו בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה – עושה, ואם אינו רוצה – אינו עושה, ורשמתי זאת כי הוא דבר נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, ועל כן, נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם… בוא להתחזק ולהכניע הרע !!
אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה, והבן הדברים מאד, ע"כ.

Read More
אלול פרשת השבוע שופטים

קאוצינג יהודי | פרשת שופטים

תקציר : צריך האדם לשפוט את עצמו בעצמו, ולעשות חשבון הנפש ליישר המסילה ודרכי הנהגותיו, וכן החושים ושאר כוחות הנפש, ושאר כוחות שהשי"ת חנן אותו. הן כח המיישב והמסדר את השכל, והן כוחות המשמעת עצמית וקנסות שאדם צריך להטיל על עצמו כדי שהתנהג בדרכי יושר… ואיך עושים את זה ביהדות ? כנסו תלמדו תהנו…

Read More