פרשת השבוע האזינו | אמן

פרשת האזינו | אמן

פרשת האזינו לילדים | את שירת האזינו שר משה ביום פטירתו. מה כתוב בשירת האזינו ? בשירה מוזכרות כל הטובות שגמל הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל מלפני מתן תורה ועד כניסתם לארץ ישראל. בשירה מוזכרים גם תוכחות על חטאים שחטאו בני ישראל והעונשים שעלול לקבל מי שיחטא בחטאים אלו. שירת האזינו פותחת בפניה לשמים ולארץ: "האזינו השמים… ותשמע הארץ אמרי פי" – השמים והארץ הפכו להיות עדים להזהרת עם ישראל שלא יחטאו. ומדוע דווקא הם נבחרו לעדות?

Read More