פרשת השבוע האזינו | אמן

פרשת האזינו | אמן

פרשת האזינו לילדים | את שירת האזינו שר משה ביום פטירתו. מה כתוב בשירת האזינו ? בשירה מוזכרות כל הטובות שגמל הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל מלפני מתן תורה ועד כניסתם לארץ ישראל. בשירה מוזכרים גם תוכחות על חטאים שחטאו בני ישראל והעונשים שעלול לקבל מי שיחטא בחטאים אלו. שירת האזינו פותחת בפניה לשמים ולארץ: "האזינו השמים… ותשמע הארץ אמרי פי" – השמים והארץ הפכו להיות עדים להזהרת עם ישראל שלא יחטאו. ומדוע דווקא הם נבחרו לעדות?

Read More

אחד היה אברהם | פרשת זאת הברכה

בהתחלה יש כאלו שיש להם מניעות חזקות להתקרב לקדושה ולעבודת השם יתברך.. מה עושים ?
העיצה של רבינו נחמן היא – אחד היה אברהם. שאברהם עבד ה' רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל, על בני העולם שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים.., וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה', אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו, וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת "אחד היה אברהם" – כאילו הוא יחיד בעולם, כנ"ל. ע"כ

Read More
פרשת וילך הברכות של עם ישראל

פרשת וילך | הברכות של עם ישראל

כשיש בישראל השראת השכינה – הברכה והשמירה אתם, ולהיפך כשחס ושלום השכינה מסתלקת מישראל – צרות רבות ורעות באים בר מינן. באופן כללי מאד נאמר שעשיית רצון ה' וקיום התורה, הם גורמים השראת השכינה בעם ישראל, וכמו שכתוב שהשי"ת חומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו. וזה ע"י קבלת עול מלכותו, שעושים רצונו של אב זהו כבודו ! אז רוצים לזכות להשראת השכינה ?

Read More
פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע לילדים וילך

פרשת השבוע לילדים, וילך : כל הילדים אוהבים הכנסת ספר תורה את האורות את השירים והריקודים ובטח גם את הממתקים, ורצינו ללמד אותם על הסופר סת"ם ועל העבודה הקשה והחשובה שלו בכתיבת המצווה החשובה הזו. ובטח כל ילד שואל גם אני יכול לכתוב ספר תורה ? התשובה תקראו ותהנו, סיפורי פרשת השבוע לילדים…

Read More