סיפורי ילדים,פרשת לך לך

פרשת השבוע לילדים לך לך

פרשת השבוע לילדים | פרשת לך לך. סיכום קצר עם מידות טובות על הפרשה
הקב"ה ניסה את אברהם בעשרה ניסיונות , כדי לבדוק עד כמה הוא אוהב ומקיים את ציווי ה', ואברהם אכן עמד בכולם בשלימות ! אחד הנסיונות היה "לך לך" – ה' מצווה את אברהם אבינו לעזוב את ארץ מולדתו ולעבור לארץ ישראל הקדושה. תארו לעצמכם כמה קשה לעזוב מקום בו נולדתם, גדלתם והתרגלתם אליו, אל מקום לא מוכר ולא ידוע..? כנסו לקרוא סיפור ילדים על הפרשה…

Read More

לא לוותר על שכן טוב | פרשת השבוע לך לך

לא בחינם אנחנו מתפללים כל יום ויום "יהי רצון מלפניך יאו"א שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר הרע, מחבר רע, ומשכן רע. ואמרו חכמינו ז"ל: אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו. ואמרו חכמינו ז"ל הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. וכן אמרו הרבה שכנים רעים עושים (כלומר משפיעים לרעה, וגוררים את שכיניהם להתנהג כמותם, נגד רצונם הפשוט והטבעי). לכן לא מוותרים על שכן טוב ויש להתרחק משכן רע…

Read More

פרשת השבוע נח | תולדות אומות העולם

כמה אתם יודעים על תולדות אומות העולם ? "אלה תולדות נח ויולד נח שלשה בנים : את שם, את חם, ואת יפת". ומהם נשאר כל האנושות הקיימת. ושמם מעיד על האופי, ועל עיקר מהותם ותכונותיהם שלהם ושל זרעם אחריהם. שֵם – על שם הגדלת השם וההתפארות, חָם – על שם החמימות, ויפת – מלשון יופי. ונפרט קצת כל אחד עם המידות המשורשות בו מימות בריאת העולם ועד היום…

Read More
הבן איש חי

פרשת נח | בן איש חי | הלכות ציצית

ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה, יש להקשות מאחר שאמר פרו ורבו למה הוצרך לומר עוד שרצו ורבו, ועוד למה נקיט לשון שרצו שהוא לשון האמור בשרצים, ועוד תיבת "בה" לשון יתר דודאי הוא בה ולא בשמים, הנה העולם צריך לשמירה מחסד אל בשש קצוות שלו, שהם ארבע רוחות ומעלה ומטה, שצריך להיות חסד יסובבנו בשש קצוותיו, וגם בזמן שנות העולם שהם ששה אלפים שנה, ג"כ מתפשט ששה פעמים חסד אל, והנה ו' פעמים חסד אל המאירים בששה קצוות העולם, עולים מספר תרי"ח, לכן הטלית שהוא מגין על האדם כמ"ש בצל כנפיך תסתירנו, מצותו מן התורה הוא שיהיה מצמר רחלים, שעולה מספר תרי"ח, לרמוז שבזכות מצות הטלית הנעשה מן צמר רחלים, נזכה לשמירה מששה פעמים חסד אל בשש קצוות שלנו. ועוד נרמז מספר צמר רחלים במספר הציצית, דאותיות ציצית עולים ת"ר..,

Read More