15327431_1247515288641038_7288969154840968158_n

פרשת תולדות | חינוך ילדים

עיקר הגיל, ועיקר התועלת, ועיקר הכוחות והמשאבים צריכים להשקיע בחינוך עד גיל בר מצווה.., וזה היפך ממה שחלק גדול מהציבור טועה וחושב, שעד גיל שלוש עשרה אין עם מי לדבר, וצריך רק לספק צרכיו ורצונותיו של הבן, לפנק אותו ולעשות לו חיים קלים, ולא כן הוא, אלא להיפך, עיקר החינוך הוא עד אז, וצריך ליישר דעותיו והנהגותיו, ולהרחיקו מדעות משובשות ומפסידות, ונפסדות, ולהרחיקו מחברים רעים, וכלומניקים, וצריך להטעימו בחוויות רוחניות עזות של קדושה וטהרה, ולדבר עימו הרבה על אמונה, ואמונת וסיפורי צדיקים, ולעשות לו חשק נמרץ לכל דבר שבקדושה..,

Read More
משיבת נפש

פרשת השבוע תולדות

פרשת השבוע תולדות, תקציר: תולדות האדם נקבעים בכמה הזדמנויות חשובות, והם גורם קובע לאופי הילד הן בצורה הגשמית הן בצורה ומידות ורמת שיכלו ומעלת קדושתו.., והם הם אלו שמשפיעים עליו במשך חייו להצלחה או להמשך אחר דברים שלישים רחמנא ליצלן.., על כל מי שרוצה להצליח בחינוך הילדים יתן אל ליבו לקרוא את המאמר וליישם אותו למעשה !

Read More