תות

פרשת השבוע וישלח

פרשת השבוע וישלח, תקציר: "וישלח", וי שלח, – וי לשוןם צער ששלחו עלינו ייסורים ונסיונות קשים, אבל אחרי שכבר שלחו את הנסיון – בודאי שיש בו תיקון גדול, ולפעמים ניסיון גדול שאפשר וחייבים לעמוד בו ולעבור אותו בשלום. וצריכים לקבל כל מצב בשמחה ובאהבה.

Read More