אתם טובים

פרשת השבוע פנחס

מי באמת אוהבת את עם ישראל ? רק הצדיקים !

פרשת השבוע פנחס, תקציר: להמתיק דינים מעל ישראל, ולהחזירם בתשובה, ולהשפיע עליהם שפע וברכה וכל טוב – זוהי עיקר עבודת הצדיקים רמי המעלה, וזו עיקר מעלתם. ויש ב' מיני צדיקים: ה – א' – הוא תמיד בדביקות השי"ת, ועושה עבודתו המוטלת עליו, והוא צדיק רק לעצמו, ואינו עושה פירות (ע' תענית כה:) להחזיר אחרים למוטב, ה – ב' – הוא נמשל לתמר שעושה פירות, ומוציא יקר מזולל ומפריח ומרבה טוב בעולם..,

Read More