בן איש חי | פרשת מקץ

בן איש חי | פרשת מקץ הלכות שנה ראשונה הלכות בית הכנסת ותפילה דרשה על הפרשה "ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת

Read More
תכלית הבריאה להודות לה'

פרשת וישלח | כלל הוא עשו שונא ליעקב

גם היום, לאחר אלפי שנים מפעפעת השנאה הזאת בליבם של אומות העולם, והם מתנכלים לנו בכל הזדמנות הנה ממש לפני כמה שבועות החליט האו"ם שלעם ישראל אין קשר לירושלים – רשעות כזאת בלי בושה ופחד מהשם יתברך מיום הדין בלי שמץ של אמת הפכו את הקערה על פיה ומשקרים משנאה וקנאה ביהודים תמימים שלא מחפשים רק לחיות באמונה בשם אחד. לא צריכים לחפש סיבה הגיונית לשנאה העיוורת הזאת, כל גוי נולד כשבליבו שנאת עשיו ליעקב. הוא אפילו לא מכיר יהודים וכבר יודע לשנוא אותם…
על כן קחו כלל זה גם כשהם מחייכים אליכם כמו עשיו ורוצים לחבק אתכם זה כדי לנשוך אתכם ולהפיל אתכם מהאמונה הקדושה והיהדות. על כן תפילתו של דוד המלך תמיד תהיה שגורה בפיכם שמרני א-ל כי חסיתי בך !!

Read More
מדרש רבה,ספרים

בראשית רבה | פרשת תולדות

סדר תולדות פרשיות: סג סד סה סו סז מפרשים: יפה תואר | מהרז"ו | מתנות כהונה | רד"ל פרשה סג בראשית רבה פרשה סג

Read More
סיפור לילדים פרשת חיי שרה

פרשת חיי שרה | סיפור לילדים

פרשת השבוע לילדים | חיי שרה. שרה הייתה צדיקה שחייה בין רשעים ובעלי מידות רעות והנה היא לא התבלבלה ושמרה על כבודה ועל המידות הטובות שלה בלי לעשות רע לאף אחד ולגמול חסד עם אחרים והנה לא הפסידה אלא זכתה להתחתן עם צדיק ולהקים אומה שליה של יהודים טובים.
סיפור לפרשת השבוע אורי – גילה שמידת החסד היא לא רק לתת כסף לאחרים אלא גם בבית בין האחים – והנה זה פלא והחיים נראים אחרים כשעושים ומתבוננים בעין טובה על האחים…

Read More
מדרש רבה,ספרים

פרשת בראשית | מדרש רבה

בראשית רבה | פרשת בראשית א. רבי הושעיה רבה פתח, (משלי ח, ל): "וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן וָאֶהְיֶה שַׁעֲשֻׁעִים יוֹם יוֹם וגו'". "אמון", פדגוג. "אמון",

Read More
ברסלב יישוב הדעת

פרשת כי תבוא | להיות שמח בחלקו

פרשת השבוע כי תבוא. מידת ההסתפקות היא מידה יקרה, כי זהו רצון ה' ובכך האדם חי חיים טובים, ששמח ומסתפק במה שהשם יתברך משפיע לו, ומסתכל ומתייחס תמיד על חצי כוס המלאה. ויש להאריך הרבה מאד… ומאידך אלו שאינם מסתפקים – חיים תמיד בצער וחסר, וכל מה שיש לשכינו ולקרובו וכו' – חסר לו, אם כן לעולם לא יצליח למלאות החסר המדומה הלזה. ותמיד רוטן ומתלונן ומתאונן. וסובל מאד מאד בחינם. אשרי מי ששמח בחלקו. ועובד את ה' בשמחה.

Read More