תפילה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום

פרשת השבוע וארא

פרשת השבוע וארא, תקציר: כל מה שהשם עושה הכל לטובה, ואפילו אנחנו לא מבינים – צריך להאמין שמחשבותיו אינם מחשבותינו ואצלו הכל חסד ורחמים, אלא הכל הוא אמצעי להביא אותנו לטוב הנצחי והרצוי… ולפעמים הדין הוא לכפר [כפרת עוונות]. ולפעמים הוא לעורר את האדם לחזור בתשובה, ועל כן חבל לאדם לצער את עצמו חינם אלא ישעה חשבון הנפש ויחפש לעשות רצונו יתברך, ואז יזכה להמתקת הדין ושפע והצלחה…

פרשת השבוע וארא | אין שום דין בעולם כלל

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע וארא.

וזהו (שמות ו, ב) "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו אני הוי"ה

כי זה כלל גדול בתורה, ויסוד עצום הוא , כל מה דעביד רחמנא לטב עביד . וכמ"ש חכמינו ז"ל (ברכות דף ס:) , וכנפסק בשו"ע (או"ח סי' ר"ל, ס"ה) שצריך כל אדם לומר בפה מלא כן.

כי כל דרכיו של השי"ת הם חסד ורחמים [אפילו שאנחנו לא מבינים את זה] , כי באמת אין שום דין בעולם כלל,

וכל הדינים הנראים לעינינו, ולעיני שכלינו, אין זאת המטרה והמסקנא של השי"ת, כי אצלו רק חסד ורחמים וכנ"ל, אלא הכל הוא אמצעי, כדי להביא אותנו לטוב הניצחי והרצוי !

ולפעמים הדין הוא לכפר [כפרת עוונות].

ולפעמים הוא לעורר את האדם לחזור בתשובה,

ובכל אופן אין זה סוף הפסוק לגבי טובתו בנצחית.

והנה בכל מקום שאנחנו רואים דין וצרה, אם יתבונן טוב – יראה…

שדייקא מתוך זה יצמיחו לו הרבה ישועות, ויש ענין שנתהפך הכל לטובה. (שיחות הר"ן).

ועל כן אין לקחת ללב שום דבר , ובפרט יתר על המידה , כי הכל לטובה.

ולא מיבעי בעניני ממונות, אפילו מן השמים סיבבו שיהי' לו ח"ו נזק גדול העולה ממון רב – בודאי יש כאן טובה עצומה, לפעמים נגלית ולפעמים נסתרת. וכסף בא וכסף הולך.

וכמ"ש חז"ל (במב"ר כב,ז,  תנחומא פ' מטות ,ו) שממון נקרא 'זוזים', ע"ש שזזים כל הזמן מאחד לשני.

וה' נתן וה' לקח, (ע' איוב א, כא) וה' יכול להשפיע לו כפלי כפליים לאין ספור, ועצם הצער מכפר , ולטובה הוא,

וכמפורסם דברי חז"ל (ירושלמי הוריות פ"ג ה ד' ב"ר מב-א) לטובתי נשברה רגל פרתי. עיי"ש.

ולא לחינם ובסתם נכתבו דברים אלו, כי במציאות, הרבה אנשים לוקחים ללב יתר על המידה, עניני ממונות, ובפרט ענינים של ממון הרבה, עד שיש שהביאו לעצמם [ע"י שנמשכו לעצבות ולמרה שחורה] התקף לב רח"ל, ועוד מחלות,כולל מח' נפש

ויש שהלכו לעולמם עקב כך, ויש שרח"ל שלחו יד בנפש רח"ל, והכל עקב מוחין דקטנות של אותה שעה

(ויש כאלה שהשעה – נמשכת הרבה זמן, אפילו שנים, של דכאון ומוחין דקטנות, והכל בחינם, והכל מיותר)].

אלא אפילו בעניני בריאות וגוף, או עניני משפחה וכו' וכו' – הכל לטובה. ורק לטובה.

כי לא מחשבותיו מחשבותינו,

ועצה עמוקה לטובה יש בכל דרכיו.

וזהו הנאמר בפרשת השבוע פרשת וארא

וידבר אלקים (מידת הדין) , אל משה, ויאומר אליו (דע לך כי) , אני הוי"ה (מידת הרחמים).

כי כל הדינים – הם רחמים באמת, והכל לטובה.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *