הקדוש ברוך הוא

רבי שמעון בר יוחאי | אמרות טהורות

"כך עונשו של בדאי (שקרן), שאפילו דובר אמת אין שומעים לו" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"אילו הייתי עומד על הר סיני בשעה שניתנה התורה לישראל הייתי תובע לפני הקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שני פיות אחד שיקרא בו בתורה תמיד ואחד שיעשה בו כל צורכו", חזר ואמר:"ומה אם פה אחד אין העולם יכול להתקיים מפני לשון הרע ורכילות שנאמרים בו, אילו היו שני פיות על אחת כמה וכמה שהיו מרבים בלשון הרע" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"גדול כיבוד אב ואם שהשווה הקב"ה את כבודן לכבודו, ומוראן למוראו" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"כל הזריז במצווה זו (מצוות ציצית) זוכה ומקבל שכינה, שנאמר כאן: (במדבר טו, לט) "וראיתם אותו" ונאמר (דברים ו, יג) "את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"כל אדם שש בו גסות הרוח, כאילו הוא עובד כוכבים, נאמר כאן (משלי טז, ה) "תועבת ה' כל גבה לב" ונאמר שם (דברים ז, כו) "ולא תביא תועבה אל ביתך" " (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"שלש מתנות נתן הקב"ה לישראל וכולם לא נתנן על ידי ייסורין, אלו הן: תורה, ארץ ישראל, והעולם הבא" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"תבל" זו ארץ ישראל, ולמה נקרא שמה "תבל"? שהיא מתובללת בכול, שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו, אבל ארץ ישראל אינה חסרה בכלום, שנאמר (דברים ח, ט): "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה" (רבי שמעון בר יוחאי)

====================

"בזמן ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים" (רבי שמעון בר יוחאי)

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *