הרב ויזנפלד

פרשת השבוע תצוה

עיקר החשיבות על עבודת ה' היא שתהיה בקביעות, והיא סוד ההצלחה ! והיא מראה על רצינות ועל מידת האמת של האדם וברבות הימים תכניס אותו יותר ויותר להיכלי הקדושה.., כי הרבה מתעלים בדמיונות, והרבה מתעלים באורות מאורות שונים ובמדריגות שלא להם, ושלא יכולים להחזיק בהם לאורך ימים ושנים ושגם על פי רוב סופם להתנפץ לשברים ולשברי שברים על סלע המציאות. ככלי חרס הנשבר שאין לו תקנה. ויש להם אח"כ טענות כלפי שמייא…

פרשת השבוע תצוה | סוד עבודת השם

לכבוד… אחדשה"ט!

ב"ה אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע, פרשת תצוה.

(שמות זך, ה) "ואתה תצוה אל בנ"י ויקחו אליך שמן זית זך… להעלות נר תמיד".

כי הרבה מתעלים בדמיונות , והרבה מתעלים באורות מאורות שונים ובמדריגות שלא להם,

ושלא יכולים להחזיק בהם לאורך ימים ושנים

[ושגם על פי רוב סופם להתנפץ לשברים ולשברי שברים על סלע המציאות. ככלי חרס הנשבר שאין לו תקנה.]

כי כל אחד יכול להתעלות התעלות רגעית [ולפעמים גם זה טוב מאד].

כי גם פרעה אמר ברגע א' של אמת ה' הצדיק (שמות ט,כז ).

וגם בעשו הרשע מצינו שאמרו חז"ל (בראשית רבא עח, ט) ע"פ וישקהו (בראשית לב), נכמרו רחמיו עליו באותה שעה, ונשקו בכל לבו.

וכמו שמצינו שאמר נבוכדנצר (דניאל ג,כח) בריך אלקהון די שדרך מישך ועבד נגו די שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי די יתרחיצו עלוהי, ומילת מלכא שניו ויהבו גשמהיון די לא יפלחון ולא יסגדון לכל אלה להן לאלקהון. (תרגום : ברוך אלקי חנניא מישאל ועזריה, אשר שלח את מלאכו והושיע את עבדיו אשר בטחו עליו, ודבר המלך שינו (ומרדו), ונתנו גופם אשר לא יעבדו ולא ישתחוו לכל א-ל כי אם לאלקיהם.

ואמר (שם) אתוהי כמה רברבין אתמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עָלַם, ושלטניה עם דר ודר. (מה גדלו אותותיו, ומה חזקו מופתיו, מלכותו מלכות עולם, ושילטונו עם דור ודור).

ואמרו חז"ל (סנהדרין צב:) א"ר יצחק יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע, שאלמלא לא בא מלאך וסטרו על פיו ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים.

אבל… אחרי כל אלה, עֵשָו – נשאר אותו עֵשָו הרשע, ופרעה – נשאר אותו פרעה הרשע, וכן נבוכדנצר.

והסוד הוא שכדי "להעלות נר תמיד", ולעשות שטייגן ושטייגען (להתעלות ולהתעלות רוחנית) ושישמר במצב של קבע ותמיד,

לזה צריכים "שמן זית זך".

דהיינו שיעשה מעשיו בקדושה וטהרה לשם שמים, ועבודתו צריכה להיות בבחינת פח טהור של שמן זית זך,

ועבודתו צריכה לעבור דרך צדיק האמת בחי' משה רבינו (ויקרא אליך..) והדרכתו ! שעי"ז יש תקוה לעבודה רצויה, אם ישמע לו.

ויש בפסוק ג"כ רמז לכך שיש חשיבות על עבודת ה' בקביעות, והיא סוד ההצלחה,

כי סוד הצלחת הלימוד (למשל) הוא כשהוא בקביעות גמור, בשעות קבועות, ואינו מוותר עליו בשום אופן, ולימוד קבוע אפילו מועט, יש לו כח עצום, הרבה יותר מלימודים גדולים בלתי קבועים,

הלא תראה יהודים שלומדים דף היומי של גמרא יום יום מסיימים בחייהם כמה וכמה פעמים את כל הש"ס תלמוד בבלי, ואילו למדנים גדולים שלא נוהגים כן יש שמעודם לא סיימו אפילו פעם אחת.

וזה ג"כ בחי' המרומז בפרשת השבוע תצוה : "להעלות נר – תמיד". שכדי "לעלות" ולעשות שטייגען (בבחינת "נר" מצוה ותורה אור (משלי ו,כג ) צריכים בחי' "תמיד", כי ע"י התמידות והקביעות יצליח דרכו בכך.

ופוק חזי שאלו הלומדים שיעורים קצובים וקטנים יום יום – מצליחים יותר מאלו אשר לא עושים כן, אלא חוטפים לפרקים לימודים גדולים.

ויהי רצון שיהא חלקינו עם המקבלים הדרכת צדיקי אמת, ומתבטלים אליהם. ועושים מעשיהם לשם שמים.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *