משיבת נפש

פרשת השבוע תולדות

פרשת השבוע תולדות, תקציר: תולדות האדם נקבעים בכמה הזדמנויות חשובות, והם גורם קובע לאופי הילד הן בצורה הגשמית הן בצורה ומידות ורמת שיכלו ומעלת קדושתו.., והם הם אלו שמשפיעים עליו במשך חייו להצלחה או להמשך אחר דברים שלישים רחמנא ליצלן.., על כל מי שרוצה להצליח בחינוך הילדים יתן אל ליבו לקרוא את המאמר וליישם אותו למעשה !

פרשת השבוע תולדות | זרע של קיימא, זרע קודש

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע.

כתוב בפרשת השבוע תולדות (בראשית כה – יט) "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".

אם יצחק הוא בן אברהם, הרי אברהם הוליד את יצחק, ומאי קמ"ל (מה בא להשמיענו)?

אלא שהפסוק משמיע שעל פי רוב הבן הוא לא רק בן אביו, אלא אביו הוא שהוליד וגרם למהות הבן.

והגרמא הזו – לא רק גרמא בעלמא היא, אלא לפעמים הוא גרמא בנזיקין, שהאבא גורם נפילה לתהום של בנו, או החלקה, ונזק בדרגות שונות (או שמגדל אותו בהשקפות חיים שהורסות ולא בונות אותו לחיים ובטח לחיי נצח).

וזה ג"כ בכמה בחינות ואופנים. הן ברגע התהוות הולד, וכנודע, וכמו שכחבר הרמב"ן זצ"ל בספר "דעת הקדושה" שהרבה דברים נקבעים בוולד בשעת התהוות ההריון על ידי ההורים…

(אמר המעתיק : ועל כן קבעו לנו חכמינו ז"ל הלכות זיווג ההורים, איך לשמש בקדושת היהדות, ולא כמו בסרטים של הגויים, וזה כדי להמשיך קדושה לוולד שיוולד בקדושת וטהרת היהדות, בעל מידות טובות, ודמים ומוח מזוככים ונקיים ומייושבים בכל מיני מטעמים ונועם הצדיקים..,)

כולל תכונות ומידות טובות ולהיפך, וכן אם יהי' בעל תאוה וכו'.

וכן בשעת הגדולה ועיצוב האישיות של הבן הרבה מאוד משפיע האב, ואם האב נותן דוגמא שלילית, או מלחיץ יתר על המידה את בנו, או לא מאהב לו את התורה ודרכיה, הדבר יתן אותותיו בבן.

ומידה טובה מרובה, שכל הנ"ל בודאי קיים לחיוב, הן בשעת התהוות הולד, הן בשעת עיצוב האישיות, האבא יכול להיות (וחייב להיות) גורם חיובי. [אמר המעתיק : והלואי שלפחות לא נהרוס].

והנה כמובן השתדלות ההורים בעניין טובת זרעם (כולל ריבוי התפילות עם דמעות, ועם כל הלב) זה לא הכל, כי בודאי לבנים יש בחירה, אבל בסתמא חלקם של ההורים הוא גדול מאד, ובסתמא קובע הרבה, ויש להשתדל בזה מאד, עם הרבה תשומת לב, ועם הרבה אהבה וחום, ובקשר תמידי חובק ולא חונק עם הבנים (והבנות).

והנה ברוך ה' בשנים האחרונות חלה התעוררות בנושא, והמודעות אצל ההורים גוברת, אבל היא מועטת, אפילו אצל בעלי המודעות, וק"ו רוב ככל ההורים עדיין רחוקים מאד ממודעות סבירה (או אפילו מינימלית בהרבה מיקרים, אפילו של תלמידי חכמים).

והנה תינוק יש לו געגועים על אביו (ע' שבת קמא:) וצריך לנצל גם את ההשפעה עצומה שיש לאב על בנו, והרי הבן רוצה לחקות את אביו, וצריך להתבונן איך להוביל את הדברים לכיוון הרצוי.

ויש רח"ל בחי' (סוטה לז:) ארורים אביו ואמו של זה (וזו). וכעין שאמרו חז"ל על בן סורר ומורה, על שריפת בת כהן בפתח אביה, כלומר ראו גידולים שגידלתם (ע' כתובות מה). ועיקר האבהות הוא על שם הגידול והחינוך, וכמ"ש חז"ל (שמ"ר  מו) המגדל – נקרא אב, ולא המוליד.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה