תפילה

פרשת השבוע מקץ

הנה הרבה מאד אנשים מסתכלים ומתבוננים על עצמם, ורואים שחלפה שנה ועוד שנה, והוא פה ושם… השתדל להשתנות לטובה. תכנן, ורצה, וקיווה להשתפר ולהסתדר ולהיות בן אדם כמו שצריך.. ואף התחיל כמה פעמים, אבל בסופו של דבר השנים חלפו והוא רואה שהוא עומד בעצם באותו מקום, ושום דבר לא זז. והכל נשאר בתכלית ובמציאות בגדר "חלום". כי למעשה התוכניות לא התבצעו, ולא יצאו לפועל וכל השנים היו בבחינת "היינו כחולמים". (תהילים קכו, א) בחי' "ופרעה חולם"…

פרשת השבוע מקץ | התעוררות והתחזקות

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע מקץ

כתוב בפרשת השבוע, פרשת מקץ (בראשית מא-א) "ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם".

הנה הרבה מאד אנשים מסתכלים ומתבוננים על עצמם, ורואים שחלפה שנה ועוד שנה, והוא פה ושם… השתדל להשתנות לטובה.

ובהם (דהיינו בשנים שחלפו) היו לו רגעים יפים וטובים של התעוררות לעבודת ה', ותכנן, ורצה, וקיווה להשתפר ולהסתדר ולהיות בן אדם כמו שצריך (וגם יהודי כשר תלמיד חכם ועובד ה') ואף התחיל כמה פעמים,

אבל בסופו של דבר השנים חלפו והוא רואה שהוא עומד בעצם באותו מקום, ושום דבר לא זז.

וכן יתכן שיעברו עשר שנים של החיים, ועשרים שנה וארבעים שנה, ופתאום האדם מגלה, שהכל עומד באותה מקום, ולכאורה הדברים לא השתנו במאומה לטובה, אם היה בעל תאווה ונהנתן נשאר כך, ואם הי' בעל קנאה רעה נשאר כך, ואם הי' כעסן ובעל גאווה – נשאר כך, ולא הצליח להיפרד ממידות ותאוות רעות – ודבר זה ומצב זה מתסכל מאד את רוחו.

וזה בחינת "דריידל" שקורין סביבון, שהי' שמוט וזרוק ובעליזות הקימוהו ועמד על רגליו ועשה סיבובים רבים רבים, והכל נשאר באותו מקום, וכעושה סיבובים מסביב לעצמו, וכאותו בעל חי שרודף אחר זנבו בסיבובים רבים, וסופו ששוב מוצא את עצמו שמוט.

וזה בחינת הנאמר בפרשת השבוע מקץ : "ויהי מקץ "שנתיים ימים". היינו תקופה של "שנתיים", שהזמן חלף מהר ונדמה לו כ"ימים",

"ופרעה חולם". "פרעה"- זה בחי' כל אדם, כמו פרעה שהכיר את האמת, והחליט לשחרר את ישראל ולצעוד בדרך הנכונה, ושוב התגבר בו היצר והטיפשות וחזר לסורו, וחטף מכות, ושוב התעורר, ושוב עשה כל אותם סיבובים שוב ושוב ונשאר באותו מקום.

וכן "פרעה" – הוא לשון גילוי כנודע, ל' פרועה הוא (שמות לב, כה). לשון שחיטה מפורעת וגלויה כמ"ש חז"ל (חולין יט: ל.). לשון מילה ופריעה (יבמות עא:)

היינו שהאדם ברגע של התבוננות, ברגע של יישוב הדעת הכל נהיר לו הכל גלוי לפניו, ומה עליו לעשות, ומה לא, ואיך, ומתי, וכמה.

אבל בסופו של דבר הרבה פעמים, הכל נשאר בתכלית ובמציאות בגדר "חלום". כי למעשה התוכניות לא התבצעו, ולא יצאו לפועל וכל השנים היו בבחינת "היינו כחולמים". (תהילים קכו, א) בחי' "ופרעה חולם".

אבל ע"י שהאדם פונה אל יוסף הצדיק הלא הוא צדיק האמת – יש לו תקווה לתקן את הכל, כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' עח) והעיקר שלא יתייאש,

ואם רואה שהליכת אחר דעתו וחכמתו – לא הניבה פרות, למה לא יבטל את דעתו מפני דעת הצדיק האמת, אשר כל רצון ה' אצלו, וכל תקותו אצלו, וכל ישועתו אצלו. בבחינת "ויאמר פרעה : הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו" (שם. פסוק לח). "ויאמר פרעה לכו אל יוסף אשר יאמר לכם – תעשו" (שם. פסוק לה).

ואכן כך, זו עיקר החכמה, להתבטל לדעת הצדיק אמת, ובזה תלויה כל תקוותו וגאולתו. [אמר המעתיק : כי הצדיקי אמת מלמדים מידות טובות ודרך חיים איך להנצל מיצר הרע וליישב דעתו ולהגדיל חכמתו במלחמה נגד היצרים הרעים ומחשבות מבולבלות..].

 

בברכת התורה וכל טוב סלע

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *