פרשת השבוע לך לך

פרשת השבוע לך לך

פרשת השבוע לך לךפרשת השבוע לך לך, תקציר: לך לך, להנאתך ולטובתך. כל מברך כל ברכה, צריך לעשות הרגשה טובה למתברך, ולא לקמץ במילים, אלא להוסיף ולשפוך בשפע רב, ובפנים מאירות, בשמחה ובטוב לב.., וכמו שהמוכר עושה הרגשה טובה לקונה ואומר לו "תראה, שתהנה הרבה מאוד מהקניה", ואומר לו כן כמה פעמים, גם בשעת הקניין, ואחרי, שגומר את הקנין.., וכן אמא לילדיה ובעלה…

פרשת השבוע לך לך | להיות רגיל בברכה

לכבוד…

אכתוב לך פירור הקשור עם פרשת השבוע.

כתוב בפרשת השבוע, פרשת לך לך (בראשית יב-א) "ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך" וכו'

ו- "לְךָ" מיותר לכאורה, דהווה ליה למימר (היה לו לומר) "לֵך מארצך". ומהו "לְךָ" ?

והסבירו חכמינו ז"ל  (ראש השנה טז: והו"ד בפרש"י) להנאתך ולטובתך. עיי"ש.

והנה אברהם אבינו גדול המאמינים, המאמין הגדול, ראש המאמינים, בודאי ידע והאמין שאם השי"ת אמר לו "לך..” בודאי שהוא לטובתו הנצחית, ולמה הי' צריך השי"ת לפרש לו שהליכתו היא "לְךָ" להנאתך ולטובתך. הרי בודאי הדבר ידוע לו [בכל מקרה ובכל אופן!].

אלא מכאן למדנו דרך ארץ, שאפילו בדברים הידועים לזולתנו, טוב מהרבה סיבות להודיע לו מפורשות על כָך, ודבר זה מעורר את אהבה, ומחזק את הקשר, ואת המודעות, ומעוררת את הכרת הטוב.

וכמו שהמוכר עושה הרגשה טובה לקונה ואומר לו "תראה, שתהנה הרבה מאוד מהקניה", ואומר לו כן כמה פעמים, גם בשעת הקניין, ואחרי, שגומר את הקנין. וכן אימא המְלַוָה את בנה לחדר, או להסעה, או אפילו לדלת, ומלטפת את הליכתו בברכות והרגשה טובה, וכבעל המדבר עם אשתו, ולהיפך, והרבה כיוצא בהם שיש ענין של מענטשלעך קייט לעשות הרגשה טובה לזולתו.

וכן כל מברך כל ברכה צריך לעשות הרגשה טובה למתברך, ולא לקמץ במילים, אלא להוסיף ולשפוך בשפע רב, ובפנים מאירות. כגון בשעת גמר שידוך לברך לצדדים בשמחה ובטוב לב, בשפע ברכות, וכן באירוסין, וכן בחתונה, וכן בשבע ברכות. וכן בלידה, ואם הוא בן גם במשך כל השבוע, ובברית מילה, ובסעודה,

וכן כל המדבר עם חבירו [אפילו לא מברך] – צריך להדגיש תמיד את הטוב ואת נקודת האוֹר, ולעשות טוב ללב חבירו ולהבליט את החיובי, ולעודד את הכיוון הרצוי לפני השי"ת.

וכן כל אדם צריך לשנן לעצמו ולבניו ולכל התלויים בו, שמצִיווּי ה' ומעשיית רצונו יתברך יוצא רק טוב, ואין להסס ולפחד כלל מעשיית רצונו, הן במקום עשה, הן בשב ואל תעשה.

ויש לעודד כל אחד בכיוון הנ"ל, בבחינת "לך לך" להנאתך ולטובתך. עד שיהי' ברור מאליו לכולם, שאין בכלל להכנס לשיקולים של "מה יצא לי מזה, ומה הנאה ורווח ארוויח מכך", כי על ציווי ה' – אין דִיוּנִים, אע"פ שבאמת רק מרוויחים (על כל פנים אם לא בעולם הזה בטח) במונחי נצח.

וכן אדם צריך לדבר דיבורי חיזוק ועידוד לעבודת ה', ולסילוק התאוות והתמדה בעסק התורה,

והתאמצות במידות טובות, וכל דבר שיש בו רצון ה',

ולהזכיר לעצמו הסוכריה שלא, רק שלא יפסיד, אלא גם ירוויח ובגדול מעשיית רצון ה', עכ"פ לנצחיות.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *