מגניב

פרשת השבוע חיי שרה

פרשת השבוע חיי שרה, תקציר: ידוע מהמציאות שבימינו – בחסדי שמים, כל אחד חי ביחס לדורות הקודמים כשׂר או כמלך בדורות ההם (ואפילו יותר מהם). וכי למלכים הי' מים בברז, או מקלחת ושמפו, ואפילו מתזת או נייר טואלט ומגבונים (ומה הי' להם במקום?!). וכי הי' להם משקפיים ועדשות, וכתרים ושתלים במקום שיניהם שנפלו. וכן מיליוני הנאות וחסדים שה' משפיע כיום לכל אדם פשוט בעולם. והנה ישנם הרבה אנשים אשר בהכנסם לחיי שר(ר)ה, מתרגלים להיות עצלים, כי הכל בא להם מילדותם בקלי קלות ובמהירות, ועי"ז לא מתאמצים לכלום.., וישנים את חייהם !

פרשת השבוע חיי שרה

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך פירור על פרשת השבוע

כתוב פרשת השבוע חיי שרה (בראשית כג, א) "ויהיו חיי שרהמאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים. שני חיי שרה”.

ידוע מהמציאות שבחסדי שמים, כיום כל אחד חי ביחס לדורות הקודמים כשׂר או כמלך בדורות ההם (ואפילו יותר מהם).

וכי למלכים הי' מים בברז, או מקלחת ושמפו, ואפילו מתזת או נייר טואלט ומגבונים (ומה הי' להם במקום?!).

וכי הי' להם שעון ומחשבון, ועט ודף זמינים לכתוב בכל רגע, או רכב לנסוע, או מטוס לגמוע בכמה שעות, מה שפעם היו מסעות מסוכנות ומעייפות של חודשים להגיע למקומות רחוקים.

וכי הי' להם משקפיים ועדשות, וכתרים ושתלים במקום שיניהם שנפלו.

וכי הי' להם חשמל להאיר לילה כיום בין רגע בכל שעות המעת לעת.

וכן מיליוני הנאות וחסדים שה' משפיע כיום לכל אדם פשוט בעולם.

והנה ישנם הרבה אנשים אשר בהכנסם לחיי שר(ר)ה, מתרגלים להיות עצלים,

כי הכל בא להם מילדותם בקלי קלות ובמהירות, ועי"ז לא מתאמצים לכלום,

הן משום שע"פ רוב, הכל מוכן לתוך פיהם, הן משום שלא רגילים להתמודד עם קשיים,

ועל כן כשאכן פוגשים את החיים וקשיה, נופלת עליהם שינה ותרדמה, כדרך המדוכאים ומיואשים.

וזה בחי' המרומז לנו ב- פרשת השבוע ויהיו חיי שרה – חיי שררה כנ"ל, מאה שנה אל תאמר שָנָה אלא שֵנָה, כי יש יָשֵן כל ימיו, ביחס לעשיה המצטרכת לדאוג לחיי נצח,

וכן עשרים שנה, ושבע שנים, כי מאז ילדותו, התרגל בתפנוקים וישן וביטל זמנו,

וכן בהיותו אדם צעיר בן עשרים לרדוף (אבות פ”ה מכ”א). הכל שינה ותנומה תפיל עצלות ותרדמה ביחס לחיי נצח.

וזה לעומת זה.., ומידה טובה מרובה, בודאי ישנה שררה דקדושה בחי' שרה אמנו, וכמ"ש חז"ל (ברכות יג.) שרי היא שרה, בתחילה נעשית שרה לאומתה, ולבסוף נעשית שרה לכל העולם,

כי הצדיקים ילכו מחיל אל חיל. וקווי ה' יחליפו כח (ישעיה מ, לא), ומזדרזים ועולים מדרגה לדרגה.

וכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם (סנהדרין קד.), ואפילו למלאכים, וכמ"ש וישר אל המלאך ויוכל (הושע יב, ה).

ואמרו חז"ל (חולין צב.) איני יודע מי נעשה שר למי? כשהוא אומר (בראשית לב-כט) כי שרית עם האלקים, הוי אומר יעקב נעשה שר למלאך.

ויש צדיקים אשר שרים עם האלקים הוא כפשוטו, בבחי' צדיק מושל ביראת אלוקים (שמואל ב כג-ג), וכמ"ש חז"ל (מו"ק טז: זהר חב' טו.) מי מושל בי? צדיק.

והשררה של העולם, היא הגדולה שמקצרת ימים (ע' ירושלמי ברכות פ"א ה"ו). כי הימים חולפים בשינה, ואף אם יחי' מאה שנה – הכל נחשב קיצור ימים, מכוון שהם לא מנוצלים לעבודת ה'.

והכלל שכל אחד צריך להתחזק לצאת משינתו ותרדמתו ולהתעורר לנצל את הזמן הקצר שניתן לנו לרשותינו בעולם הזה החולף מהר, כדי שיזכה לחיי נצח לחזות בנועם ה'.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *