הרב מיכאל לסרי עם קבוצה באומאן אומר תיקון הכללי

פרשת השבוע וישב

פרשת השבוע וישב, תקציר: שמירת הברית בקדושה [ובטהרה] זה כל האדם, וזה עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה. וכדאיתא בזוהר הקדוש : עיקרא דיצרא בישא לגלאה עריין, והיא עיקרא דמסאבותא. שעל כן צריכים לידע שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא בתאוה זאת, אשרי הזוכה לנצח המלחמה. כי זה בתכלית עיקר החכמה מכל החכמות להיות קדוש ולהינצל מהיצר…

פרשת וישב | קדושת הברית

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע

כתוב בפרשת השבוע, פרשת וישב (בראשית לז – ב) "אלה תולדות יעקב – יוסף".

כי העיקר מכל תולדות יעקב – היה יוסף הצדיק, השומר הברית בקדושה [ובטהרה].

שזה כל האדם, וזה (שמירת הברית) עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הזה.

וכדאיתא בזוהר הקדוש (זוהר ויקרא דף טו: זוהר פקודי דף רסג, רסד) עיקרא דיצרא בישא לגלאה עריין, והיא עיקרא דמסאבותא.

וכדאיתא בהמשך לכך בקיצור ליקוטי מוהר"ן (ח"א סימן ב, אות ח) שעל כן צריכים לידע שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא בתאוה זאת, אשרי הזוכה לנצח המלחמה.

ויוסף הוא זה שזכה לנצח את המלחמה בתכלית השלימות. וזה ג"כ בחי' (שם ג) וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו. ותירגם אונקלוס: בר חכים הוא ליה, כי זה בתכלית עיקר החכמה מכל החכמות להיות קדוש ולהינצל מהיצר.

והנה כל אדם שזכה לבנים ותלמידים, צריך להשקיע בהם הרבה כוחות, אבל במיוחד יש להשקיע יותר בראויים להשקעה, ובסיכויים לתוצאות [וצריכים עזרה, ואפילו עוזרים פרטיים לנצרכים, יותר מכוח חולשת הבנתם וכישוריהם, ואכמ"ל].

וכן ידוע ומפורסם שהסבא מנברדוק, ר' יוסף יוזל הורביץ ז"ל שזכה להקים עשרות ישיבות ואלפי תלמידים, אמר: שלזרוע – צריכים לזרוע בכל מקום, אבל להשקיע כוחות – צריכים להשקיע איפה שצומח.

וכן ידוע שהסבא מסלבודקה, ר' נטע הירש (ר' נתן צבי) פינקל ז"ל הי' משקיע עיקר כוחותיו על קבוצה מצומצמת של בעלי כשרונות, שקירבם באופן מיוחד והתמסר אליהם.

אע"פ שכל הבנים וכל התלמידים, כולם אהובים וכולם ברורים, מכל מקום…

שזה בחי' מה שיעקב מסר ליוסף דייקא סוד העיבור (כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר פ"ח). וכמ"ש (בראשית מה, סז) וידברו אליו את כל דברי יוסף וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב. ואמרו חז"ל (בר' צד, ג) והו"ד בפרש"י, סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, עיי"ש וכמ"ש חז"ל (בר' פד, ח) והו"ד בפרש"י (כאן פסוק ג) בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד משם ועבר – מסר לו.

וכן רבינו הקדוש ז"ל מברסלב, אע"פ שבודאי אהב וקירב כל תלמידיו, כל אחד לפי ענינו ומדריגתו, אעפ"כ את מוהרנ"ת ז"ל בחר בבחי' רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה (משלי לא, כט).

וכן מוהרנ"ת ז"ל בחר בר' נחמן טולשינר ז"ל, אע"פ שהיו גאונים ומופלגים יותר ממנו בין אנ"ש, כי אותו ראה לאיש אשר רוח בו. וכן משה רבינו בחר ביהושע, אע"פ שהיו נביאים וראשי סנדרהות, ומופלגים, בכל זאת בו בחר לסגולתו.

ואמנם צריכים לדעת איך להתנהג באופן שלא לעורר קנאה [ושנאה] שלילית, וע"כ לפעמים דברים אלו נעשים ברמזים. אבל העיקרון הוא אמת, חי וקיים, וההכרח לא ישובח ולא יגונה.

ואסור להרחיק או לבזבז את המיוחדים מחשש קנאת חביריו, וצריכים תפילה וסייעתא דשמיא, שכל אחד יבוא אל מקומו בשלום. אבל זה פשע להחזיק ולרמוס ולהפסיק גידולי תפארת משום הקנאים.

וה' יברך את עמו בשלום.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

 

מכיוון שדיברנו בפרשה זו על קדושת הברית מה טוב לעשות מתורה תפילה ולקרוא תיקון הכללי !

וזה ידוע שעל ידי תורה ותפילה – עושים שעשועים גדולים בשמיים.

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *