ברכת הדרך

פרשת השבוע ויצא

פרשת השבוע ויצא, תקציר: נודע מה שאמר רבינו הקדוש ז"ל מברסלב, שכשמזדמנת נסיעה – אין להתעקש בדוקא לא לנסוע. וכידוע מהבעל שם טוב הקדוש ז"ל שבכל מקום שיהודי מגיע נעשים שם תיקונים נפלאים מעצם היותו שם ומתנהג שם ביהדות… והוא עניין של תפילת הדרך וברכת הדרך

תפילת הדרךברכת הדרך | פרשת השבוע ויצא

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע

כתוב בפרשת השבוע פרשת ויצא, (בראשית כח – י) "ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה".

ברגע שמן השמים מטילים על האדם משימה – נהפך הוא לאיש אחר, ומקבל כוחות חדשים עצומים שיוכל לבצע את המשימה.

וכעין אישה שיולדת, אפילו היא צעירה מאד, מקבלת חלב כדי שתוכל להניק ולהחיות את בנה.

וזהו מיד ש"ויצא יעקב מבאר שבע" מהחממה של בית ההורים, ומהסינר של אמא, והפיקוח הצמוד של אבא (וכמבואר בסוף פרשת תולדות (שם כז, ה) וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם), מיד "וילך חרנה", היינו מיד בהליכתו נעשה "חרנה" היינו איש אחר [וכדאמרינן בכל מקום בתלמוד ירושלמי חד אמר וחרנה (חרנא) אמר, היינו מאן דאמר אחר אמר].

וכן בחור ישיבה כשעוזב את הבית וגולה לישיבה למקום תורה – נעשה אדם אחר, מבוגר  ואחראי, ומקבל כוחות אדירים לגדול ולצמוח מאד, מה שקודם לא הי' לו. וכן רואים בפועל, שבתקופה קצרה גודל וצומח מאד.

וכן בחור חתן כשמתחתן ומקיים (בראשית ב' כד) על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, מקבל מלכות וכוחות לנהל בית, ונפתח ומתפתח, וגודל בחכמה, הן חכמת חיים, הן מתייצב שכלו, לכל העינינים, ומקבל כוחות חדשים ונפלאים, ונעשה לאיש אחר, עד שהרבה פעמים קשה להכירו.

ומכאן שאין לאדם להרתע מללכת אפילו למרחקים גדולים, למקומות נידחים ובלתי מוכרים, כשההליכה היא על פי דבר ה' ורצונו יתברך, וכגון שמן השמים מסבבים שכך יהי', וכגון על ידי שצדיק שולח אותו בבחי' (שם) וישלח יצחק את יעקב.

ונודע מה שאמר רבינו הקדוש ז"ל, שכשמזדמן נסיעה – אין להתעקש בדוקא לא לנסוע. וכידוע מהבעל שם טוב הקדוש ז"ל שבכל מקום שיהודי מגיע נעשים שם תיקונים נפלאים מעצם היותו שם ומתנהג שם ביהדות.

כגון אמירת ברכת "שהכל", או ברכת "אשר יצר", הליכה בציצית והנחת תפילין (כמובן שאומר תפילת הדרך) וכיוצ"ב.

ולפעמים כמה עולמות מתהפכין בגין וכדי ששני יהודים יפגשו, וכידוע שכל מקום שנפגשים שני יהודים (אל תקרא יהודים אלא יודים י', דהיינו יו"ד ויו"ד, היינו אותיות י' ואות י', דהיינו "יי" שמדפיסים בסידורים וחומשים במקום שם הוי"ה ברוך הוא, גם כי השילוב הוי"ה ואדנ"י מתחיל ביוד ומסיים ביו"ד, כנודע.) נעשה ייחוד הוי"ה, ייחוד השם (והיא ברכת הדרך).

ויש בכל נסיעה ונסיעה של כל יהודי סתרי נסתרות. ויש בדבר משום גלות, וידוע שהגלות היא בשביל תיקון פגם קילקול האמונה (וע' בליקוטי מוהר"ן תא' סי' מ, שאמר רבינו נחמן מברסלב במה שאדם פגם – יתקן, והיא בחי' מידה כנגד מידה עיין שם).

 

בברכת התורה וכטו"ס, שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *