פרשת השבוע ויחי

פרשת השבוע ויחי, תקציר: אין עוד מלבדו מלא כל הארץ כבודו ! ידוע שמלא כל הארץ כבודו, וידוע מהזוהר ש"לית אתר פנוי מיניה", והשי"ת נמצא תמיד בכל מקום, ובכל מקום אפשר וצריך וחייב כל אדם לעבוד את ה', כפי רצונו יתברך בעת ההיא ובמקום ההוא. ואם מן השמים נשלח האדם למקום מסויים סימן הוא ששם צריך לתקן תיקונים מסויימים, ולעבוד את ה', כפי העניין והמצב. אלא שיש הבדלים בין המצבים, כי לפעמים הגיע למקום שכעת לא יוכל לברוח משם.., וצריך ליישב דעתו…

פרשת השבוע ויחי | מלא כל הארץ כבודו

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע

כתוב בפרשת השבוע, פרשת ויחי (בראשית מז-כח) ויחי יעקב בארץ מצרים [טו"ב].

כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:). וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (שיחות הר"ן ס"י) יש ענין שנתהפך הכל לטובה.

ואם מן השמים רצו שיעקב אבינו יגיע לארץ טמאה ומשוקצת היא ותושביה – הרי שגם שם אפשר לעבוד את ה'. באופן נעלה ביותר, ושם ג"כ אפשר לעשות שטייגע'ן ולעלות מעלה מעלה [אגב הארי ז"ל, כמעט כל חכמתו ומדרגותיו השיג במצרים!].

ובודאי נשלח לשם, לעמוד שם בניסיונות המיוחדים לצורך תיקון ושלימות נפשו, ואפשר וצריך וחייב לעמוד בהם בגבורה.

כי ידוע שמלא כל הארץ כבודו (ישעי'  ו-ג), וידוע (זוה"ק פ' פנחס דף רכה.) שלית אתר פנוי מיניה, והשי"ת נמצא תמיד בכל מקום, ובכל מקום אפשר וצריך וחייב כל אדם לעבוד את ה', כפי רצונו יתברך בעת ההיא ובמקום ההוא.

ואם מן השמים נשלח האדם למקום מסויים סימן הוא ששם צריך לתקן תיקונים מסויימים, ולעבוד את ה', כפי העניין והמצב.

אלא שיש הבדלים בין המצבים, כי לפעמים הגיע למקום שכעת לא יוכל לברוח משם, וצריך לשהות שם בעל כרחו – ויש להתיישב בדעתו, איך לעשות רצון ה' שם, ויש מקום שאפי' יוכל לצאת או לברוח משם, מ"מ צריך להיות שם זמן מסויים – וגם בזה צריך להתיישב איך לעבוד את ה' ולעשות רצונו יתברך ולעשות נחת רוח לפניו שם.

וכן בכל המצבים והציורים והאופנים.

זאת ועוד, ידוע שכל מקום חדש, מעורר אצל האדם "התחדשות" ויש לנצל ההתחדשות ההיא, לזינוק בעבודת ה', ולעבדו מתוך חיות [חדש, בבחי' ויחי יעקב בארץ מצרים]

ומסתמא אכן כך, שאדם מגיע למקום חדש, כדי לרענן מוחין דיליה, וכדי שישתמש עם הנ"ל כקרש קפיצה אל על, ולא משנה אם יגיע לשם לזמן מועד, או לזמן מרובה.

ואם אכן ישים לב – יראה שבמקום החדש שהגיע מתעוררים שם אצלו כוחות נעלמים שבו. ואף שבכל מקום כזה – יש נסיונות ובילבולים ועייפות הגוף והנפש מהנסיעה ומשינוי המזג והאוויר וכו', העיקר שיחזיק את עצמו במוחין דגדלות, ולא יפול בשום אופן שבעולם למוחין דקטנות, ואזי מכל המניעות "יהיו נעימות" נצח.

וזו אחת הסיבות, שכשמִן השמים מזמנים לאדם נסיעה – שלא יתעקש בכל מחיר לא לנסוע. וכידוע מרבינו ז"ל מברסלב . [אם כי כמובן, הכל לפי הענין. כי לא כל אדם, וכל המצבים שווים, ויודע צדיק נפש בהמתו (משלי יב'-י'), הן את עצמו, והן את התלויים בו.

כי לפעמים ח"ו ההפסד הרוחני קרוב לודאי, והרווח – צריך נס, או בחינת נס].

ומי שידע את הנ"ל יוכל לחיות טוב, בעשיית טוב כרצון ה' בכל מקום ששלחוהו לשם מן השמים.

 

נוסעים לדרך או לעבודה, צריכים ברכה ?

כנסו לומר תפילת הדרך – לשמירה והצלחה בדרך !

 

בברכת התורה וכל טוב סלע,

שמעון הכהן – ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *