פרשת השבוע ויגש תפילה

פרשת השבוע ויגש

פרשת השבוע ויגש, תקציר: עיקר מה שאין נתקבלים הבקשות והתפילות – הוא מחמת שאין להדברים חֵן, ואין נכנסין בלֵב של זה שמבקשין ממנו כאילו אין בלבו מקום שיכנסו הדברים בלבו, מחמת שאין להמבקש חן שיכנסו הדברים בלבו של זה שמבקשין ממנו. כי בחן הזה תלויים קבלת כל התפילות (להשי"ת) וכל הבקשות (לבני אדם). והנה כל אדם יכול לנסות בפועל דבר, ויראה בזה פלאות ב ב' תחומים…

פרשת השבוע ויגש | חן

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פירור על פרשת השבוע

כתוב בפרשה פרשת ויגש (בראשית מד, חי) "ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני".

ומה היה הסוף של דיבוריו ? (שם מה, א) ולא יכול יוסף להתאפק, לכל הנצבים עליו. ופעל יהודה בדיבוריו, ועורר רחמים..,

כי לעורר רחמים:

א) יהודה הכניע את עצמו לפני יוסף שאמר "בי אדוני" – הן אם נפרש "בי" לשון בקשה, וכמ"ש התרגום "בבעו (בבקשה) ריבוני". הן אם נפרש "בי" – כפשוטו האשמה בי, והאחריות עלי.

ב) דיבר באוזניים. היינו דיבור צנוע ורגוע, דיבור של חן ובקשת רחמים, בשקט וענוה. והכנעה.

וכך הם דברי רבינו נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן (מאמר א – אשרי תמימי דרך): כי עיקר מה שאין נתקבלים הבקשות – הוא מחמת שאין להדברים חֵן, ואין נכנסין בלֵב של זה שמבקשין ממנו כאילו אין בלבו מקום שיכנסו הדברים בלבו, מחמת שאין להמבקש חן שיכנסו הדברים בלבו של זה שמבקשין ממנו. (ועיין שם בתחילת התורה שבחן הזה תלויים קבלת כל התפילות (להשי"ת) וכל הבקשות (לבני אדם).

והנה כל אדם יכול לנסות בפועל דבר, ויראה בזה פלאות ב ב' תחומים

א) בקבלת בקשותיו

ב) שיחול שינוי גדול לטובה באישיותו והתנהגותו.

וזה בחי' "ויגש יהודה" כי כך צריכה להיות הגישה של כל איש יהודי.

וזה בחי' מ"ש (ע' משלי ג-ד ובסידור) ונמצא [ומצא] חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.

שע"י חן – נמצא שכל טוב בעיני אלקים ואדם.

וזה בחי' ולענוים יתן חֵן. שע"י שיפלות וענוה – זוכה האדם לחֵן. והיא מתנת שמים.

וזה ג"כ בחינת (בראשית ו, ח) ונח מצא חֵן בעיני ה'- כי מי שהוא נוח במידותיו, "נח נח" נח לה', ונח לבריות, ע"י ענוותנו ע"י זוכה לחֵן, לענות חֵן.

ואגב כמעט בכל המקורות כולם בפסוקים שמוזכר חן מוזכר מציאת חן בעיניים דייקא, פוק דק ותשכח. כי העיניים בוחנות ומתרשמות ממי שנמצא ועומד לפניו, וכדי למצוא חֵן, צריך הכנעה הנראית לעיניים ממש.

אם כי גם מוזכר חֵן בדיבור, כמ"ש (תהילים מה, ג) הוצַק חֵן בשפתותיך. וכתיב (קהלת י, יב) דברי פי חכם, חן. והנה חֵן בעי ברכה, וע"כ הכהנים מברכים בנשיאת כפיים "ויחוּנֵךָ" – ואמרו חז"ל (ספרי זוטא נשא כב) ויחונך – יתן לך חֵן בעיני בריותיו.

ויהי רצון שנזכה לחֵן. וע"י עסק התורה בכח – מובטח הדבר. עיין בלקוטי מוהר"ן (שם).

 

בברכת התורה ולומדיה,

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *