שמע תפילתי

פרשת השבוע בראשית

פרשת השבוע בראשית, תקציר: מי שמתחדש ומתחיל מחדש [בעבודת השם], וכאילו היום מתחיל לעבוד את ה', כאילו לא עבדו מעולם, וכאילו היום נברא, דהיינו שהוא נכנס לבחינת "בראשית" [התחלה חדשה] ומחזיק את עצמו בבחי' "בראשית" – אזי השי"ת עוזר לו ומתנהג גם כן עימו כאילו היום ברא את העולם, וכאילו הכל חדש, ולא היה כלום מקודם, והכל מתחיל מעכשיו ומהיום, והיום הוא התחלת דף חדש בחיים.

התחדשות | פרשת בראשית

כתוב בפרשת השבוע בראשית (בראשית א, א) "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" .

דהיינו מי שמתחדש ומתחיל מחדש [בעבודת השם], וכאילו היום מתחיל לעבוד את ה', כאילו לא עבדו מעולם, וכאילו היום נברא, דהיינו שהוא נכנס לבחינת "בראשית" [התחלה חדשה] ומחזיק את עצמו בבחי' "בראשית" – אזי השי"ת עוזר לו ומתנהג גם כן עימו כאילו היום ברא את העולם, וכאילו הכל חדש, ולא היה כלום מקודם, והכל מתחיל מעכשיו ומהיום, והיום הוא התחלת דף חדש בחיים. [וזו עיצה גאונית ממש להתחיל מחדש בהתלהבות וחשק ורצונות טובים והשם ברחמיו יכול למחוק את עברו ולקבל את התשובה של האדם כי התחיל מחדש עם רצון להשתנות ולעשות טוב]…

וגם אפשר לומר, כי בגלל אדם כזה כדאי כל העולם

וזהו "ברא אלקים את השמים ואת הארץ" בשביל שמחזק את עצמו בבחי'  "בראשית".

נמצא שההתחדשות שאדם מתחדש, עושה מציאות בבריאה, ובמעשה בראשית, [ממש מחדש את הבריאה לא רק את עצמו אלא כל הבריאה כולה – ואווו קולטים מה הולך פה ?!!]

ועל כל פנים במה שנוגע לחייו, וכאילו הגיע בגלגול מחדש להאי עלמא,

כי הרבה פעמים האדם חושב אילו הייתי נולד מחדש -בודאי הייתי נוהג אחרת, בהרבה ענינים, הן בשב ואל תעשה על דברים שעשה, הן בקום עשה, שבודאי היה מנצל הרבה יותר את הזמן היקר לעסק התורה ביתר התמדה ובלי בטלה כלל, וכן התפילה הייתה נראית אחרת .וכן כל עניני עבודת ה', היו ביתר שלימות דביקות והתלהבות. [ובכלל כל חייו היו משתנים -חבר'ה תתחילו לחפש דרכים לקיים את הנאמר..,] וחושב בליבו "מי יתנני כירחי קדם" (ע' איוב כט,ב) והייתי יכול להיות תינוק וילד קדוש וכו'.

והנה רבינו נחמן מברסלב אמר שזה אכן כך !! רק אם ירצה, והכל תלוי רק בו, ואם יתחיל מעכשיו ממש חייו מחדש, אכן יחשב כאילו היום נולד, עם תוספת שכל של מבוגר, ויכול לתפקד במהירות וביעילות מעכשיו.

וההתחדשות זהו יסוד גדול לכל החיים [הגשמיים], ובפרט במה שנוגע לחייו הנצחיים של כל אדם, חייו הרוחניים ועבודת ה'.

ורבינו ז"ל קרא בקול גדול "אלט טאר מען נישט זיין , נאר יונג  און פריש" (אסור להיות זקן רק (יש להיות) צעיר ורענן), ובזה כלול ג"כ הקריאה "געוואלד נייט זיך (אהה! אל תתיאשו. אין שום יאוש במציאות) נישט מיאייש, קיין יאוש איז גאר ניט פארהאנדן".

כי מה שאין אדם מתחיל מחדש הוא מחמת יאוש שחושב בלבו, שהוא כבר מאוחר, ואין מה לעשות, והרי זה לא נכון, והנ"ל הוא עצת היצר.

ועיין בדברי רבינו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן, ח"מ סי' עדב) במאמר היום אם בקולו תשמעו (תהלים צה-ז).

ואין דבר שנותן חיות ותקוה טובה  ועידוד וחשק , כמו ה"התחדשות".

ואע"פ שאמרו חז"ל (יומא כט.) קשיא עתיקא מחדתא. אין זה אלא בחוזר ולומד אותה סוגיא שכבר למד , ולא בשאר ענינים וגם בכל הענינים הבחי' הנ"ל הוא במי שאמונתו רופפת ,

אבל אנן בדידן מאמינים באמונה שלימה שמי שמתחדש באמת , אין כאן עתיקא והכל חדתא , הכל חדש ממש , עולם חדש, חיים חדשים.

בברכת התורה וכל טוב סלע

הר' שמעון יוסף הכהן

 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *