חלומות

פרשת השבוע בהעלותך

כולם יודעים שב- ברסלב יש אורות, אורות זה טוב או לא ? מה אתם אומרים ? ובכלל אתם יודעים מה זה אורות ?
בעבודת ה' – ישנם בחינות שיכליות ובחינות רגשיות, המכונים "אורות" שאדם מתלהב ומתרגש ביותר ודבוק בה' ע"י התלהבותו. הבחינות שיכליות והבחינות רגשיות שתיהם הם דרכים לעלות ולהתעלות בעבודת ה', ובשתיהם צריכים להשתמש. וצריכים גם להזהר מהם שאכן יתעלה דרכם בעבודת ה' בדרך הישרה באמת, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות..,

פרשת השבוע בהעלותך | אורות

לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע בהעלותך.

וזהו (במדבר ח, ב) "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו.

כי בעבודת ה' – ישנם בחינות שיכליות ובחינות רגשיות, המכונים "אורות"

שאדם מתלהב ומתרגש ביותר ודבוק בה' ע"י התלהבותו.

הבחינות שיכליות והבחינות רגשיות שתיהם הם דרכים לעלות ולהתעלות בעבודת ה', ובשתיהם צריכים להשתמש.

הבחינות השכליות – הם השתמשות בשכל, כגון בעסק התורה, ובפרט כשעוסקים בתורה בעיון רב, ומתעמקים בדבר ה', שאזי חשיכה לאורה נתהפך, המאיר לארץ ולדרים, ולבו מתמלא שמחה ואורה,

וכן כששוקל בפלס כל דרכיו, האם לעשות או לחדול, וכמה, ומתי ואיפה, שזה בחינת "יישוב הדעת".

וכן כשבודק ומתעמק וחוקר ובוחן מעשיו ומידותיו, הן הטובות, להתמיד בהם ולהשתפר בהם, הן מידותיו הרעות, לחדול מהם ולטפל בהם לפי הצורך, שלכל זה צריך להשתמש בשכלו לגלות האור,

וכמבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' א) כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר להתקרב להשי"ת על ידי אותו דבר, עיי"ש בכל דברי רבינו ז"ל הערבים והנעימים.

והבחינות הרגשיות – הם כשזוכה להרגיש נועם עבודת ה', ולהרגיש נועם ומתיקות נוכחות לפני ה', ובלבו רוצה להתקדש ולהטהר ולהתקרב עוד ועוד לה' ולעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

ולבו מתלהב, (כ"א לפי בחינתו) ורוצה עוד ועוד קרבת ה' ועוד ועוד להתעלות בעבודת ה'. ומרגיש "אורות" דקדושה בהלו נרו עלי ראשו.

והנה בכל הבחינות הנ"ל הן השכליות הן הרגשיות – צריך תמיד להזהר שאכן יתעלה דרכם בעבודת ה' בדרך הישרה באמת, כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות (משלי יד,יב ושם טז,כה), כגון שע"י עיונו ופילפולו ח"ו מעקם ומעוות את האמת, או ע"י פניות הופך האור התורה לחושך, ומטה מידותיו ומסקנותיו בתר איפכא.

וכן באורות התפילה ועבודת ה' – יוכל להכנס לדמיונות המסוכנים ולעשות את העיקר "טפל", ואת הטפל "עיקר",

ולעלות בסולם הדמיונות במעלות הסטרא אחרא. ובדרך – דרכים המובילים לצד אחֵר מרצון ה', האמת והקדושה, ועבודת ה' האמיתית.

ועל כן בכל בחינות שהאדם מתעלה בעבודת ה' עם אורות – צריך להקפיד ולהזהר מאד, שעליותיו ואורותיו יהי' בהסכמת והדרכת הצדיק האמת, שיוכל ליישר עקמימיותיו ולהורידו מדמיונותיו וטעויותיו.

וזה הענין מרומז בפסוק, וזהו המרומז בפרשת השבוע בהעלותך – "בהעלותך את הנרות" כשהנך מתעלה ומרגיש אורות, הזהר והקפד ש"אל מול פני המנורה יאירו", דהיינו שהדבר יהי' בהסכמת הצדיק המכונה "פני המנורה", בחי' אספקלריא המאירה, בחי' בוצינא קדישא המובא כ"פ בזוה"ק.

 

בברכת התורה וכל טוב סלה

ישיבת נצח מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *