מטרה, דרך

פרשת השבוע בא

אשרי האדם הזוכה להדבק בהשם יתברך, בבחי' שויתי ה' לנגדי תמיד, ולהיות מרכבה לשכינה, ועי"ז תמיד נמצא עימו אתו,ואין לו ממה לפחד כלל, ויכול לבוא אל פרעה המאיים והמפחיד בלי פחד כלל, וכן כל אדם שזוכה להיות דבוק בה' תמיד חי בבטחון גדול וברוגע שלווה ושקט, ביודעו שאין בריה יכולה להרע ולהזיק לו, כי – אין עוד מלבדו, והכל בידו וברצונו, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד. וממנו אליו נברח , ואם אין רצונו – דבר לא יקרה, ואם רצונו – אף אחד ודבר לא יוכל למנוע מלהתבצע רצונו. ועל כן אשרי אדם עוז לו בך, ובוטח ודבוק וסמוך לה'.

פרשת השבוע בא | אין עוד מלבדו

אחר דרישת שלומכם הטוב !

אכתוב בעזה'ת איזה פירור על פרשת השבוע בא.

ויאמר ה' אל משה : בא אל פרעה (שמות י, א).

לכאורה "לך אל פרעה" מיבעי למימר, כי 'בא' היינו 'בא לכאן, אלי',

ו'לך' – היינו לך לשם !

אלא בא (אלי) אל פרעה. ואל תפחד, שכשתלך אל פרעה, יהי' כאילו תבוא אלי, כי אני אהי' עמך שם.

כי באמת מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו'), ולית אתר פנוי מיניה (תיקוני זוהר תי' נז), כי כל העולם כולו מלא מאלקותו יתברך.

וכדאיתא בירושלמי (תענית פ"א הא') אם יאמר לך אדם  היכן אלקיך ?

אמור לו בכרך הגדול שבאדום [ובדברי רבנו ז"ל מברסלב הנוסח בכרך הגדול שברומי (ראה בלקוטי מוהר"ן קמא סי' לג אות ב, וסי' קטו וכן בל"מ תנינא סי' יב)] ,

וכמבואר בדברי רבינו ז"ל (ל"מ ח'ב סי' יב) שגם שם שמלאים גילולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך,

ועל כן כשנופל האדם ח"ו לבחינת מקומות המטונפים כאלו, ונופל לספיקות והרהורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש איה מקום כבודו – זה עיקר תיקונו ועלייתו ע"ש.

וכן מבואר בלקוטי מוהר"ן (חא' סי' קטו) כי מי שהולך בגשמיות כל ימיו, ואח"כ נתלהב ורוצה לילך בדרכי השי"ת, אזי מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו לילך בדרכי השי"ת ומזמין לו מניעה.

והש"ית חפץ חסד הוא ומסתיר את עצמו כביכול בהמניעה, ומי שהוא בר דעת מסתכל במניעה ומוצא בה הבורא ב"ה, כדאיתא בירושלמי אם יאמר לך אדם היכן אלקיך תאמר לו בכרך גדול שברומי. עיי"ש באורך דבריו המתוקים והנפלאים.

ועוד מבואר בתורה מי האיש החפץ חיים (ליקו"מ ס' לג, ב) כי הקב"ה צימצם את אלוקותו בצימצומים רבים ושונים, מראשית המחשבה עד נקודת המרכז של עולם הגשמי, ששם מדור הקליפות,

ובכל מה שמשתלשל יותר ומצטמצם יותר למטה, אלוקותו מלובש שם במלבושים רבים יותר,

וזה שמביא בירושלמי אם יאמר לך אדם היכן אלקיך תאמר לו בכרך גדול שברומי שנאמר אלי קורא משעיר (ישעיה כא',יא),

נמצא שזה האדם ששאל היכן אלקיך, בודאי הוא משוקע במדור הקליפות, כי הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, שאמר, היכן אלקיך ונדמה לו שבמקומו אין שם אלקים ח"ו,

ובכן תאמר לו, אפילו במקומך שאתה משוקע במדור הקליפות,

גם כן שם תוכל למצוא אלוקותו, כי הוא מחיה את הכל כמ"ש ואתה מחיה את כולם, ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו יתברך ולשוב אליו בתשובה שלימה עי"ש.

ומשום כבוד ה' הסתר דבר (משלי כ"ה ב'), לא חיה לרשום בכתב איך בכל מקום ומקום ובכל זמן… אפילו… ואפילו… ואפילו… ואפילו גם שם נמצא אלוקותו יתברך.

ואשרי האדם הזוכה להדבק בה' ית' בבחי' (תהילים טז,ח) שויתי ה' לנגדי תמיד, ולהיות מרכבה לשכינה, ועי"ז תמיד נמצא עימו אתו,

ואין לו ממה לפחד כלל, ויכול לבוא אל פרעה המאיים והמפחיד בלי פחד כלל, וכן כל אדם שזוכה להיות דבוק בה' תמיד חי בבטחון גדול וברוגע שלווה ושקט, ביודעו שאין בריה יכולה להרע ולהזיק לו כי – אין עוד מלבדו,

והכל בידו וברצונו, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

וממנו אליו נברח , ואם אין רצונו – דבר לא יקרה, ואם רצונו – אף אחד ודבר לא יוכל למנוע מלהתבצע רצונו.

ועל כן אשרי אדם עוז לו בך, ובוטח ודבוק וסמוך לה'.

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת נצח מאיר

תגובות בפייסבוק

תגובה

One thought on “פרשת השבוע בא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *