יהי רצון

פרשת השבוע אמור

על פי רוב נוסעים בימי הקיץ הלוהטים ובעוד זמנים לנפוש לאַורֵר את הגוף ואת הנפש ולאגור כוחות. והנה בעצם הדבר אין חסרון ועוולה. אלא שהיצר הרע מתלבש במצוות כנודע. וע"כ הרבה מאד פעמים נכשלים בדברים רבים וגם חמורים. והנה אין לעלות על הדעת שכשנופשים – הותרה הרצועה, והכל מותר. כמו שלמעשה הרבה חושבים ונוהגים, וע"כ נכשלים בדברים רבים. ואזכיר כמה מהם:

פרשת השבוע אמור | נופש וטיולים

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע, פרשת אמור.

כתוב בפרשת אמור (ויקרא כא – א) "אמור אל הכהנים ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו".

ידוע ומפורסם מדורי דורות, זה דורות רבים מאד שכשהדבר התאפשר כלכלית, על פי רוב נוסעים בימי הקיץ הלוהטים ובעוד זמנים לנפוש לאַורֵר את הגוף ואת הנפש ולאגור כוחות.

והנה בעצם הדבר אין חסרון ועוולה. אלא שהיצר הרע מתלבש במצוות כנודע (ע' ליקו"מ קמא סי' א). וע"כ הרבה מאד פעמים נכשלים בדברים רבים וגם חמורים. והנה אין לעלות על הדעת שכשנופשים – הותרה הרצועה, והכל מותר. כמו שלמעשה הרבה חושבים ונוהגים, וע"כ נכשלים בדברים רבים. ואזכיר כמה מהם:

א) ביטול תורה. שעליה אמרו חז"ל (ירושלמי פאה פ"א ה"א) כשם שתלמוד תורה כנגד כולם, כך עוון ביטול תורה כנגד כולם. ויש לשים לב לקבוע עכ"פ עתים לתורה, לעצמו ולבניו.

ב) צניעות. יש שמקילים ראש, הוא או אשתו, ובניו ובנותיו, הן בלבושים, הם בדיבורים בין גברים ונשים, בחורים ובתולות.

ויש להשגיח בעינא פיקחא על משפחתו ולהעיר ולהתעורר ולהתחזק. וכן יש להזהר במקומות רחצה, וכגון בבריכה שבבית מלון וכיוצא ובפרט נשים ובנות צריכות להזהר כי הרבה פעמים ניתן לראותם מקומות הגבוהות מכל חלון, וכן בשעות שמשתנות המשמרות מגברים לנשים. ולהיפך.

ג) אוכל. יש להקפיד על כל דיני כשרות, במוצרים בכלים ובהכשר המקום. כי הרבה מארחים משקרים וגם לא מבינים בכשרות ואין לסמוך עליהם, אפילו במוצרים, ק"ו בשאלות המתעוררות.

וכן יש להזהר כשאוכלים באולם-אוכל משותף, אשר בודאי בשום חתונה לא היו אוכלים באופן שכזה, אפילו כשזה דבר מצוה. וכאן שוכחים כל גדרי הצניעות, ולפעמים אוכלים בשולחן עגול אחד ב' משפחות גברים ונשים בנות ובנים בכל הגילים בעירבוביא, וכן לא יעשה.

ד) עירוב. יש לברר היטב על עירוב המקום והאכסניא. ואין לסמוך כלל על בעלי המקום שהם נוגעים בדבר, והרבה פעמים לא מבינים כלום בעיניני עירובין.

ה) סכנה. להזהר מחכמות, וסכנות בדרך, ולא לנסוע ולהנהיג בהגה כשעייפים, שזה גובל עם סכנות נפשות ויש בזה משום ונשמרתם (דברים ד, טו), ומשום (שמות כ, יג) לא תרצח, רח"ל.

וכן להזהר מנחשים ועקרבים, ומלהכנס לכפרים ערביים שחשודים כעת על שפ"ד, וכן במסלול רגלי –יש כמה סכנות (וצריך להצטייד במים כדבעי, כובע שמש וכו'), ויש להזהר וק"ו שיש להזהר מהרבה סכנות רוחניות.

ו) שמירת העיניים. כי מזלזלים מאד בכך, הן בנסיעה, בהסתכלויות דרך חלון הרכב, וכן בכל מקום שמגיעים, וכן במקום שנמצאים.

וזה בחי' המרומז בפרשת השבוע אמור: "אמור אל הכהנים", רמז לעובדי ה' "לנפש", היינו כשנוסעים לנופש, "לא יטמא בעמיו", הכל כנ"ל.

 

בברכת התורה וכל טוב סלה

ישיבת נצח מאיר

 

תגובות בפייסבוק

תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *